Leemveldhoeve of Hof ter Leemveld

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Dilsen-Stokkem
Deelgemeente Dilsen
Straat Stokkemerbaan
Locatie Stokkemerbaan 12, Dilsen-Stokkem (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Dilsen-Stokkem (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Dilsen-Stokkem (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Leemveldhoeve

Deze bescherming is geldig sinds 30-04-2004.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Leemveldhoeve of Hof ter Leemveld

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hoeve, afhankelijk van het allodiale goed Keizersberg. Naar verluidt op de thans onleesbare gevelstenen in woonhuis en schuur gedateerd 1680; waarschijnlijk slaat deze datering alleen op de schuur; het huidige woonhuis schijnt veeleer uit de eerste helft van de 19de eeuw te dateren. De hoeve staat merkwaardigerwijze niet aangeduid op de Ferrariskaart (1771-77), wel in de Atlas van de Buurtwegen (1846), in grosso modo de huidige vorm: twee parallelle vleugels (nok loodrecht op de straat) tegenover elkaar gelegen. Het erf is aan straatzijde afgesloten door een muur met houten poort en getoogde voetgangersdoorgang. Het bijhorende perceel rechts, waarschijnlijk de voormalige boomgaard, is aan straatzijde met een muur, rechts met een meidoornhaag afgesloten.

Dwarsschuur, waarvan het linkergedeelte recenter is (tweede helft 19de eeuw), met recente muuropeningen. Rondboogpoort.

Korfboogdeur in de achtergevel. Zijgevels met aandak, vlechtingen en topstuk; drie ronde uilengaten. Open schob tegen een gedeelte van de achtergevel, onder doorlopend dakschild.

  • Wandelen in Dilsen-Stokkem, uitgave van het Stadsbestuur Dilsen-Stokkem.
  • DAAMEN J., Dilsen in de historie, Dilsen, 1985.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Stokkemerbaan

Stokkemerbaan (Dilsen-Stokkem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.