erfgoedobject

Abdij Beaupré

bouwkundig element
ID
8606
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/8606

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Abdij Beaupré
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is aangeduid als beschermd monument Abdij van Beaupré
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Abdij Beaupré
  Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Inplanting ten noorden van het dorp in een mooie landelijke omgeving. Deels omwald en ommuurd complex; poortgebouw door middel van een beboomde dreef met de Klakvijverstraat verbonden.

Historiek

Voormalige cisterciënzerabdij, afhankelijk van de abdij van Clairvaux, gesticht door Alix Van Boelare, vrouw van Grimminge, in 1228. Eerste religieuzen uit de abdij ter Kameren. In 1578, tijdens de beeldenstorm, werd het klooster verlaten. Begin 17de eeuw, terugkeer en wederopbouw van de grotendeels verwoeste abdij. Moeilijke tijden in het derde kwart van de 17de eeuw, tijdens de Franse aanval op Geraardsbergen. Herstel en wederopbouw in 1759 en het laatste kwart van de 18de eeuw. Opheffing onder het Franse regime en verkoop in 1796. Het monumentale poortgebouw, het abdissenhuis en een poort bleven bewaard. Poortgebouw gerestaureerd en bewoond door een kunstschilder; deels uitgebrand in 1965. De aanleg der voormalige kloostergebouwen en -kerk is onbekend. Resterende gebouwen uit de 18de eeuw op volgende plattegrond: U-vormige aanleg van het poortgebouw: ingangspoort met dienstgebouwen, koetshuizen en stallen; abdissenhuis in het verlengde van de noordwestelijke vleugel; in het water geconstrueerde poort ten noorden van dit pand.

Beschrijving

Poortgebouw: ingangspoort en éénlaagse gebouwen onder mansardedaken voorzien van dakkapellen gegroepeerd op de drie zijden van een beboomde en begraasde rechthoekige binnenplaats, daterend uit de tweede helft van de 18de eeuw. Linker poortvleugel (zuidwesten) en zuidoostelijke vleugel deels uitgebrand in 1965. Bak- en zandsteenbouw met classicistische inslag; verwerking van arduin voor de ingangspoort. Ten zuidwesten, vierkante ingangspoort, voorheen bekroond met koepel, in Lodewijk XVI-stijl uit het laatste kwart van de 18de eeuw. Buitenzijde: arduinen gevel met rondboogpoort in een geprofileerde omlijsting met imposten en in de gekorniste kroonlijst opgenomen sluitsteen gevat tussen twee gebogen muren op zandstenen sokkel, geritmeerd door zandstenen pilasters die een entablement schragen. Tuinzijde: rondboogpoort in een rechthoekige omlijsting met uitgespaarde hoeken, gecanneleerde sluitsteen en rozetten in de zwikken; flankerende gekoppelde pilasters met Ionisch kapiteel die het entablement schragen. Binnenhof met symmetrisch opgevatte poortvleugels aan weerszijden van de ingangspoort (zuidwesten). Gevels van vier traveeën gemarkeerd door een licht vooruitspringend risaliet met twee korfboogpoorten afgelijnd door zandstenen pilasters die een driehoekig fronton met oculus schragen; voorts rechthoekige vensters in een zandstenen omlijsting. Zuidoostelijke vleugel met drie gekoppelde korfboogpoorten links, korfboogpoort rechts en rechthoekige muuropeningen in een zandstenen omlijsting. Gelijkaardige deels gewijzigde noordwestelijke vleugel. Achtergevels met rechthoekige vensters in een zandstenen omlijsting en toegemetste zandstenen rondboogpoort, laatstgenoemde in de noordwestelijke vleugel.

Abdissenhuis: dubbelhuis van twaalf traveeën en twee verdiepingen onder een schilddak (golfplaten), uit de tweede helft van de 18de eeuw naar ontwerp van J.B. Simoens. Baksteenbouw met verwerking van arduin voor deur- en vensteromlijstingen, gebruik van zandsteen voor hoekliseen, architraaf en steigergaten. Voorgevel geritmeerd door grote rechthoekige vensters in een vlakke omlijsting met geprofileerd beloop, op de bovenverdieping gemarkeerd door doorlopende bovendorpels. Gelijkaardige deur en keldergaten. Achtergevel met twee blinde traveeën en steekboogvensters in een vlakke omlijsting met doorlopende onderdorpels, hoekblokken en sluitsteen. Gelijkaardige keldergaten. Rechter zijgevel met gelijkaardige blinde vensters en venster als de achtergevel; korfboogvormig keldergat met zandstenen sluitsteen.

Bijbouw tussen het abdissenhuis en de noordwestelijke vleugel van het poortgebouw. Bakstenen gebouw met verwerking van zandsteen; drie traveeën en drie verdiepingen Onder een schilddak, daterend uit de 18de eeuw; oudere kern aangeduid door het accoladeboogvormig venster gevat in een zandstenen omlijsting in de achtergevel. Voorgevel met rechthoekige vensters en deur in een vlakke omlijsting. Rondboogpoort met sierlijk getraceerde ijzeren waaier. Achtergevel met rondboogdeurtje en accoladeboogvormig venster op de benedenverdieping; rechthoekige vensters voorzien van zandstenen onderdorpels en houten lateien op de bovenverdieping.

Vervallen deels in het water gebouwde poort, ten noorden van het complex, op een sluitsteen gedateerd 1776. Rechthoekig gebouw gestut door steunberen en afgedekt met een mansardedak (leien). Baksteenbouw op traditionele wijze verrijkt met zandsteen voor sokkel, hoekblokken, dorpels, steigergaten en daklijst. Rechthoekige vensters. Korfboogpoort voorzien van hoekblokken en sluitsteen met jaartal 1776.

Gesloten ontoegankelijke hoeve met uitzicht uit de 19de eeuw, ingeplant op de hoek van de Klakvijverstraat en de dreef. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken. Rondboogdeurtje gemarkeerd door zandstenen negblokken, boogomlijsting, imposten en sluitsteen, uit de 18de eeuw, in de buitenmuur van het zuidwestelijk dienstgebouw.

 • CANIVEZ J.M., Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiq deel VII, kolom 233-234.
 • DE POTTER F. - BROECKAERT J., Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, (Gent), 1897, reeks V, deel II.
 • VAN DEN ABEELE-BELLON, Grimmige in de weerglans van een weleer beroemde abdij (Toerisme in Oost-Vlaanderen, 1970/ 1).

Bron: D'HUYVETTER C., DE LONGIE B. & EEMAN M. met medewerking van LINTERS A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5n1 (A-G), Brussel - Gent.
Auteurs: d'Huyvetter, Clio; de Longie, Bea; Eeman, Michèle
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Van de hoeve op de oostelijke hoek van de Klakvijverstraat en de dreef, is het zuidwestelijke dienstgebouw met rondboogdeur in zandstenen omlijsting verdwenen. Deze vleugel sloot het erf af aan de zijde van de dreef.

Auteurs: Hooft, Elise
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Het abdissenhuis annex gastenkwartier van de abdij werd gebouwd naar de plannen van J.B. Simoens in 1760-1762.

 • VAN BOCKSTAELE G. 2011: De ontwerp- en bouwactiviteiten van Jan Baptist Simoens voor de Sint-Adriaansabdij te Geraardsbergen en de abdij van Beaupré te Grimminge, Het Land van Aalst 63.3, 233-256
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Abdij Beaupré [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/8606 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.