L-vormige hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Dilsen-Stokkem
Deelgemeente Rotem
Straat Emiel Dorlaan
Locatie Emiel Dorlaan 33, Dilsen-Stokkem (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Dilsen-Stokkem (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Dilsen-Stokkem (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed L-vormige hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

L-vormige hoeve uit de tweede helft van de 19de eeuw. Woonhuis met aansluitende stal, laatstgenoemde thans verbouwd en opgenomen in het woongedeelte, nok loodrecht op straat; dwarsschuur en stal in het haakse gedeelte, met aanbouwsel onder lessenaarsdak tegen de zijgevel. Witgekalkte, bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen); gepikte plint. Smeedijzeren muurankers met krullen. Getoogde vensters met gecementeerde lekdrempels, voorheen beluikt; getoogde deur. Rechthoekige schuurpoort onder houten latei. Getoogde staldeur met bakstenen druiplijst. In het aanbouwsel een rechthoekige deur in houten kozijn en een recenter venster. Zijgevels met aandak en vlechtingen.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Rotem

Rotem (Dilsen-Stokkem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.