Langgestrekte hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Dilsen-Stokkem
Deelgemeente Rotem
Straat Hoogbaan
Locatie Hoogbaan 173, Dilsen-Stokkem (Limburg)
Status Verbouwd of Gesloopt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Dilsen-Stokkem (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Dilsen-Stokkem (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Langgestrekte hoeve met ordonnantie: woonhuis–stal– dwarsschuur, door middel van een gevelsteen in de rechterzijgevel gedateerd 1889. Bakstenen gebouw van één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, kunstleien) op gecementeerde plint. Dropmotief onder de dakrand. Smeedijzeren muurankers. Het woonhuis is een dubbelhuis van drie traveeën, voorzien van getoogde muuropeningen, de vensters met hardstenen lekdrempel. De staldeur werd gewijzigd in een venster. Korfboogpoort, voorzien van nieuw houtwerk. De zijgevels werden verlaagd, de aandaken verdwenen, de muurvlechtingen bleven behouden. Open schob onder lessenaarsdak tegen de rechterzijgevel.

Rechts de voormalige boomgaard, afgesloten door een meidoornhaag.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hoogbaan (Rotem)

Hoogbaan (Dilsen-Stokkem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.