Langgestrekte hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Dilsen-Stokkem
Deelgemeente Rotem
Straat Hoogbaan
Locatie Hoogbaan 175, Dilsen-Stokkem (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Dilsen-Stokkem (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Dilsen-Stokkem (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Langgestrekte hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Langgestrekte hoeve (nok loodrecht op straat) met ordonnantie: woonhuis–stal–dwarsschuur. Het dienstgedeelte dateert uit het vierde kwart van de 19de eeuw, het woonhuis werd herbouwd begin 20ste eeuw. Het woonhuis is een dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen). Bakstenen gebouw op gecementeerde plint. Smeedijzeren sierankers. Baksteenfries onder de dakrand. Getoogde muuropeningen met bakstenen druiplijst, de vensters met hardstenen lekdrempel. Linkerzijgevel met aandak en vlechtingen.

Het dienstgebouw telt één bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen) en is voorzien van een rechthoekige staldeur en een rechthoekige schuurpoort onder houten latei; voorts recentere muuropeningen.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hoogbaan (Rotem)

Hoogbaan (Dilsen-Stokkem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.