erfgoedobject

Knabesserhof

bouwkundig element
ID
86092
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86092
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Reeds vermeld in de 14de eeuw als de laatbank Knabbachuijsen. Het was een groot leen van Kessenich (leenkaart van 1478). Op de Ferrariskaart (1771-77) aangeduid als Cense Kabbissen; dit was een tweeledige hoeve; ook in de Atlas van de Buurtwegen (1845) wordt de hoeve als tweeledig aangeduid, de twee gebouwen met nok loodrecht op straat.

In de nabijheid bevond zich eertijds een molen, waarvan het houtwerk na afbraak zou verwerkt zijn in de huidige schuur.

Thans langgestrekte hoeve uit het vierde kwart van de 19de eeuw. De huidige hoeve heeft als ordonnantie: woonhuis-stal-dwarsschuur. Bakstenen gebouw van één bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen), met dropmotief onder de dakrand. Het woonhuis is een dubbelhuis van drie traveeên, voorzien van getoogde muuropeningen met gecementeerde afwerking. De muuropeningen van stal en schuur zijn gewijzigd, op een zolderluik na. Aanbouwsel onder lessenaarsdak tegen de rechter zijgevel.

  • HENKENS P., Geschiedenis van Kessenich, Kessenich, 1979, 521-523; 529.
  • ANSSEN-AERTS H., Aantekeningen over het verleden van Kinrooi, Maaseik, 1958, p. 47-48.

Bron     : Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Knabesserhof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86092 (Geraadpleegd op )