erfgoedobject

Burgerhuis Het Gulden Vercken

bouwkundig element
ID: 86147   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86147

Juridische gevolgen

Beschrijving

Volgens M. Boonen het huis "Het Gulden Vercken", voor het eerst vermeld in 1686, volgens Daniëls en Sangers het "Huis Breda". Restauratie in 1980-81 door E. Martens.

Fraai breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen), uit eind 17de eeuw. Bakstenen lijstgevel met geblokte, kalkstenen hoekbanden, een motief dat herhaald wordt in de gelijkaardige, met elkaar verbonden vensterposten. Houten kroonlijst. Recente gevelsteen met afbeelding van een verguld varken en opschrift In ‘t gulden vercken. Vensterregisters met gekoppelde rechthoekige vensters in kalkstenen omlijsting; de registers zijn bovenaan afgelijnd met een geprofileerde druiplijst. De in de 19de eeuw naar onderen toe vergrote vensters werden tijdens de restauratie op hun oorspronkelijk formaat teruggebracht, en terug voorzien van hun kruisen voor de kruiskozijnen en middenstijlen voor de bolkozijnen. Fraaie houten winkelpui uit eind 19de eeuw met inspringende centrale ingang, vrij zware puibalk en pilastervormige posten. Zijgevels met in- en uitgezwenkte aandaken en muurankers.

  • BOONEN M., Iets meer over toponiemen, (De Maaseikenaar, 1, (4), 1970, p. 55).
  • DANIELS G. & SANGERS W., De Markt van Maaseik, Maaseik, 1972

Bron     : Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 2005


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis Het Gulden Vercken [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86147 (Geraadpleegd op 13-07-2020)