erfgoedobject

Burgerhuis

bouwkundig element
ID
86154
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86154

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd monument Burgerhuis
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadscentrum Maaseik
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Voorheen twee woningen (Atlas van de Buurtwegen, 1845), waaronder Den Papegey (1591) of Den Groenen Papegaye (1775) en Dey Golden Handt (1624).

Burgerhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder steil zadeldak (mechanische pannen), met kern uit de tweede helft van de 17de eeuw tot de eerste helft van de 18de eeuw (dakhelling), doch huidig neoclassicistisch uitzicht uit eind 19de eeuw.

Gecementeerde en beschilderde bakstenen lijstgevel met schijnvoegen. Houten kroonlijst op modillons. Rechthoekige vensters met kordon vormende lekdrempels. Recente winkelpui. Zijgevels met aandaken en vlechtingen.

 • BOONEN M., Iets meer over toponiemen, in De Maaseikenaar, 1, (4), 1970, p. 49, 52, 68.

Bron     : Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  :

Aanvullende informatie

Volgens onderzoek door Katharina Meulemans zou het huis "Den Papegey" of "Den Groenen Papegaye" gelegen zijn aan Bosstraat nummer 53. Op de gevel daar prijkt nog een groene papegaai.
 • Informatie verkregen van Katharina Meulemans (10 juli 2015).
Auteurs : Verwinnen, Katrien
Datum:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86154 (Geraadpleegd op )