Twee schoolgebouwen met internaat

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Deerlijk
Deelgemeente Deerlijk
Straat Dammeke
Locatie Dammeke 4-6, Deerlijk (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Deerlijk (adrescontroles: 07-10-2007 - 07-10-2007).
  • Inventarisatie Deerlijk (geografische inventarisatie: 01-01-2007 - 31-12-2007).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Twee schoolgebouwen met internaat

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Dammeke nrs. 4-6. Twee enkelhuizen opgetrokken ca. 1832, maakten samen met nr. 2 (verbouwd in 1961) en nr. 8 (vernieuwd parement), oorspronkelijk deel uit van de school van Pieter Jan Renier. (cf. straatinleiding).
Nr. 4 werd in 1885 afgesplitst van het huidige nr. 2 en nr. 6 werd in 1892 afgesplitst van nr. 8.
Met schijnvoegen bepleisterde en beschilderde verankerde baksteenbouw onder pannen zadeldak. Aangepaste rechthoekige muuropeningen met vernieuwd schrijnwerk.
Nr. 4, met gedenkplaat van 1937: "1795-1859 KOSTSCHOOL VAN J.F. RENIER". Rondboogportaal geflankeerd door eenvoudige pilasters.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Deerlijk, 1858/5, 1885/47, 1892/8.
UYTTENHOVE K., Het voetspoor van de meester. Onderzoek naar de lokalisatie van Renier te Deerlijk, in Derlike, nr. 1, 1996, p. 3-22.

Bron: De Gunsch A. met medewerking van Moeykens S. & Callens T. 2007: Inventaris van  het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Deerlijk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL34, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: De Gunsch, Ann

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Dammeke

Dammeke (Deerlijk)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.