Pastorie van de parochie Sint-Lodewijk

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Deerlijk
Deelgemeente Deerlijk
Straat Kapelstraat
Locatie Kapelstraat 5, Deerlijk (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Deerlijk (adrescontroles: 07-10-2007 - 07-10-2007).
  • Inventarisatie Deerlijk (geografische inventarisatie: 01-01-2007 - 31-12-2007).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie van de parochie Sint-Lodewijk

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kapelstraat nr. 5. Pastorie van de parochie Sint-Lodewijk gebouwd in 1859-1860 naar ontwerp van provinciaal architect Dehulst. Gelegen tegenover de kerk en aan de straat afgezet door laag bakstenen muurtje.
Nadat Sint-Lodewijk verheven was tot een zelfstandige parochie was er nood aan een pastorie. In 1859 kocht de gemeente een perceel aan en werd gestart met de bouw van de pastorie. De bakstenen waren afkomstig van Petrus Dendauw, steenbakker te Otegem.
Tussen 1892 en 1896 werden reeds verschillende herstellingen uitgevoerd aan de pastorie. In 1927 werd het schrijnwerk vernieuwd. Ca. 1960 wordt het interieur aangepast.
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak aansluitend bij de traditionele typologie van de pastorie. Aan de straat afgezet door laag bakstenen muurtje. Eenvoudige bakstenen lijstgevel horizontaal geaccentueerd door de druiplijsten. Getoogde muuropeningen onder strek. Vernieuwd schrijnwerk. Open portaaltje onder zadeldak rustend op kolommen, later toegevoegd cf. oude prentbriefkaarten.
Volgens oude prentbriefkaarten centraal bovenvenster met reliëf, heden opengewerkt venster.

BULCAEN R., Bouw van de huidige kerk te Sint-Lodewijk, in Derlike, nr. 4, 1978-1979, p. 73-76.
BUKCAEN R., De behuizing der bedienaars van de eredienst te St.-Lodewijk, in Derlike, nr. 4, 1985-1986, p. 114-119.
BYTTEBIER F., Deerlijk vroeger en nu, in Derlike, nr. 3, 1980-1981, p. 79.
DEFRAYE L., Deerlijk in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1972, afb. 58.
VANOVERBERGHE J., Sint-Lodewijk 150 jaar parochie, in Derlike, nr. 2, 2005, p. 60-64.

Bron: De Gunsch A. met medewerking van Moeykens S. & Callens T. 2007: Inventaris van  het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Deerlijk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL34, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: De Gunsch, Ann

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kapelstraat

Kapelstraat (Deerlijk)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.