erfgoedobject

Oud Gemeentehuis van Deerlijk en herberg De Kroon

bouwkundig element
ID: 86351   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86351

Juridische gevolgen

Beschrijving

Kerkplein nr. 1. Voormalig "GEMEENTEHUIS" en herberg z.g. "De Kroon" gebouwd in 1893 cf. arduinen jaarsteen. De herberg vervangt een oudere herberg met zelfde naam, die na onteigening werd afgebroken voor het verbreden van de straat.

Oudste vermelding dateert van 1731: "De Croone". In 1779 was het de enige Deerlijkse herberg met een bijhorende brouwerij. In 1788 wordt de herberg met brouwerij, woonhuis langs de Plaats, een erf met paardenstal en tuin verkocht aan Petrus van Tomme die de herberg verder verpacht. In de herberg kon men ook overnachten. Vanaf 1830 wordt het gemeentehuis er gevestigd. In 1896 wordt de herberg afgebroken en wordt in opdracht van de Kortrijkse brouwer Lust een nieuwe herberg/ gemeentehuis opgericht cf. arduinen muurplaat met vergulde inscriptie in trapgevel.
Op de bovenverdieping bevonden zich o.m. de raad- en trouwzaal. Ook was er een 'gevang' en paardenstallen.
Gemeentehuis tot 1940 waarna het gevestigd was in Kerkplein nr. 8. De naam van de herberg werd opnieuw gewijzigd naar "De Kroon". In 1951 en 1956 werden kleine verbouwingswerken uitgevoerd. In 1961 werden de stallingen uit 1893 gesloopt en vervangen door een feestzaal die begin 2002 werd afgebroken. Tevens werd een bureel bijgebouwd. Op het eind van de jaren 1990 werd de herberg omgedoopt tot " 't Oud Gemeentehuis".

Beeldbepalend bakstenen hoekhuis onder pannen zadeldak. Eclectische baksteenbouw met overwegend neo-Vlaamse-renaissance-inslag. Rijkelijk uitgewerkte trapgevel met o.m. fraaie cementtegeltableaus en verwerking van arduin voor o.m. muurbanden, kraagstenen en onderdorpels. Typische sierankers. Ijzeren windvaan met wapenschild van Deerlijk.
Drieledig venster met deelpilasters met eenvoudig kapiteel. Middenste venster gevat in rondboognis met in boogveld geschilderde kroon (onduidelijk). Het oorspronkelijke balkon (cf. oude prentbriefkaarten) is thans verdwenen. Rechts arduinen gevelsteen met inscriptie: "AKTEN EN BESLUITEN VAN HET GEMEENTEBESTUUR".
Afgeschuinde deurtravee onder overstek met uitgewerkte arduinen saterkop en eikenbladeren.
Langsgevel zijde Harelbekestraat geritmeerd door lisenen verbonden door overhoekse muizentandfries.
Rechthoekige vensters, aangepast op de begane grond. Vernieuwd schrijnwerk.

BYTTEBIER F., De cafés van Deerlijk (dl. VIII), in Derlike, nr. 4, 2004, p. 116-117.
DEFRAYE L., Deerlijk in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1972, afb. 28.
DHALUIN J., De Kroon bestaat meer dan 200 jaar, in Derlike, nr. 2, 1993, p. 61-64.
UYTTENHOVE K., Gemeentehuizen van Deerlijk en hun voorgangers, in Derlike, nr. 3, 1996, p. 92-99.
VANDENBROUCKE M., Enkele vaakbezochte Deerlijkse cafés, in Derlike, nr. 4, 2002, p. 120-125.


Bron     : De Gunsch A. met medewerking van Moeykens S. & Callens T. 2007: Inventaris van  het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Deerlijk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL34, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  De Gunsch, Ann


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Oud Gemeentehuis van Deerlijk en herberg De Kroon [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86351 (Geraadpleegd op 01-04-2020)