Historische hoeve "Goed te Frans"

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Deerlijk
Deelgemeente Deerlijk
Straat Kortrijkse heerweg
Locatie Kortrijkse heerweg 199, Deerlijk (West-Vlaanderen)
Status Verbouwd of Gesloopt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Deerlijk (adrescontroles: 07-10-2007 - 07-10-2007).
  • Inventarisatie Deerlijk (geografische inventarisatie: 01-01-2007 - 31-12-2007).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kortrijkse Heerweg nr. 199. Historische hoeve z.g. "Goed te Frans". In de volksmond ook wel "het verbrand hof" verwijzend naar het feit dat ze in de Eerste Wereldoorlog door de Duitsers in brand werd gestoken.
Centrum van de belangrijke heerlijkheid "te Frans" of "te Ferrants". De heerlijkheid hing rechtstreeks af van de graaf van Vlaanderen via zijn leenhof van Harelbeke. De heerlijkheid had ook twaalf achterlenen gelegen in Deerlijk, Harelbeke, Lendelede en Waregem. De heerlijkheid is tijdens het ancien régime eigendom van de belangrijke families van Caloen, Roose en de Tollenaere. De oudst gekende heer is ridder Blancart de Calonne (van Caloen), vermeld in een baljuwrekening van 1395-1396 bij verkoop van de heerlijkheid. Vanaf de 15de eeuw wordt de hoeve verpacht.
Site weergegeven op de Atlas der Buurtwegen (1849), maar de volumes zijn opgesteld met een andere configuratie. Ten noorden boerenhuis, vernieuwd na de Eerste Wereldoorlog. Verankerde baksteenbouw onder zadeldak bekleed met kunstleien (eterniet). Met schijnvoegen gecementeerde erfgevel geritmeerd door getoogde muuropeningen. Deur gevat in recent toegevoegde bakstenen omlijsting.
Ten westen voormalige overdekte mestvaalt verbouwd tot stallingen. In het westen recente loodsen.

Hoevengids Deerlijk, Deerlijk, 1991, p. 50.
VERMEULEN M., De heerlijkheid Te Frans tijdens de Middeleeuwen, in Derlike, nr. 4, 1991, p. 99-107.

Bron: De Gunsch A. met medewerking van Moeykens S. & Callens T. 2007: Inventaris van  het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Deerlijk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL34, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: De Gunsch, Ann

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kortrijkse heerweg

Kortrijkse heerweg (Deerlijk)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.