erfgoedobject

Textielfabriek Belgian Sewing Thread

bouwkundig element
ID
86388
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86388

Juridische gevolgen

Beschrijving

Site van de textielfabriek BST (Belgian Sewing Thread), gesitueerd op de voormalige site van de korenwindmolen de "Brandemolen", een houten staakmolen.

Volgens de literatuur wordt reeds in 1234 een Brandemolen vermeld. In 1420 wordt de molen samen met de Molen te Zande (Waregemstraat) vermeld in een denombrement van de heerlijkheid Buusvelt en Winghene. De oudste afbeelding dateert van 1607 op een kaart in het renteboek van Overacker. Tevens afgebeeld in het landboek van Deerlijk (1747).

De molen wordt niet afgebeeld op het primitief kadasterplan (circa 1835) maar wel op de Atlas der Buurtwegen (1849). In 1892 wordt de molen afgebroken zie kadastrale gegevens. Het molenaarshuis en de molenwal blijven bewaard. De molen zelf wordt heropgebouwd in Stasegem (Harelbeke).

In 1923 worden volgens de kadastrale gegevens op de plaats van de molen verschillende kleine woningen opgetrokken en blijkt ernaast reeds een weverij en ververij te zijn opgericht, die dan ook wordt uitgebreid door de "Etablissement J. Vanneste-Verwee".

In 1941 kent de fabriek sterke uitbreidingen en worden aan de straatzijde twee volumes opgetrokken, vermoedelijk de ontvangstruimte en de burelen. Ook de fabriek zelf wordt uitgebreid met een 'kloddenfabriek'. In 1947 wordt de fabriek nogmaals uitgebreid en is er een nieuwe opbouw van de weverij. Latere uitbreidingen volgen nog in het oosten, zuiden en westen.

Aan de Oudenaardse Heerweg gelegen vermoedelijk voormalige burelen en ontvangstruimte. Laag rechthoekig volume onder plat dak gelegen aan de oprit van het fabrieksterrein. Bepleisterd en beschilderd parement op gepikte plint. Rechthoekige vensters. Geprofileerd portaal. Rechts afgeronde hoek. Rechts kleiner gelijkaardig gebouwtje eveneens met afgeronde hoek en aansluitende werkhuizen. Tussen de twee gebouwtjes toegang tot het fabrieksterrein afgezet door recent ijzeren hek.

Fabriek: functionele baksteenbouw verticaal geritmeerd door de boven de getrapte kroonlijst doorgetrokken lisenen. Grote venstervlakken onder betonnen latei. Kleine ijzeren roedeverdeling. Ingewerkte schoorsteen met initialen "VNV". Gesloten achtergevel met trapsgewijze opbouw en eveneens geritmeerd door de boven de kroonlijst doorgetrokken lisenen. Ten oosten werkhuizen bestaande uit parallelle bakstenen beuken onder zaagtanddaken. Ten westen werkhuizen en loodsen en vermoedelijk voormalige laad- en loskaaien. De meest westelijke vleugel vermoedelijk opgetrokken in het interbellum. Gesloten bakstenen schermgevel geritmeerd door lisenen met accenten van witte sierbaksteen. Aflijnend gecementeerd muurvlak. Dichtgemetselde muuropeningen op de begane grond.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Deerlijk, 1885/153, 1892/16, 1923/13-2, 1934/42, 1941/40, 1947/58.
  • Rijksarchief Kortrijk, Gemeentearchief Deerlijk, nr. 1. Landboek van Deerlijk, opgemaakt door C. Steur, 1747.
  • MATTELAER P., De molens van Deerlijk, Deerlijk, 1993, p. 35-40.

Bron     : De Gunsch A. met medewerking van Moeykens S. & Callens T. 2007: Inventaris van  het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Deerlijk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL34, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  De Gunsch, Ann
Datum  :

Aanvullende informatie

Een deel van de gebouwen op het fabrieksterrein werd gesloopt. De fabriek zelf en de schoorsteen bleven behouden.
Auteurs : De Houwer, Veerle
Datum:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Textielfabriek Belgian Sewing Thread [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86388 (Geraadpleegd op )