erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen Goed te Gavere

bouwkundig element
ID
86482
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86482

Juridische gevolgen

Beschrijving

Historische hoeve "Goed te Gavere". Foncier van de belangrijke gelijknamige heerlijkheid, die op haar beurt afhing van de heerlijkheid "Ter Hamme" of "Heerlijkheid van Hames" in Kanegem (Tielt). Opgravingen ten zuiden van de hoeve brachten sporen aan het licht van een stenen herenwoning die vermoedelijk bewoond werd van circa 1250 tot circa 1400 door de familie van Gavere. In de 15de eeuw is de heerlijkheid in het bezit van de familie de Corte eveneens een aanzienlijke familie in de omgeving van Kortrijk, die niet minder dan 13 lenen in hun bezit hadden. Daarna is de hoeve achtereenvolgens in het bezit van de familie de Veel, familie van Tesselt, de familie Pardo, de Graaf van Schore, de markies de Priory en de familie Gilliodts.

De oudste vermelding in een pachtcontract dateert van 1449-1452. In 1577 wordt de hoeve als volgt omschreven: "huus, schuere ende stallen,..." Figuratieve voorstellingen van de hoeve in de 17de eeuw tonen een opperhof-neerhofstructuur. De omwalde site is toegankelijk via een poortgebouw met daarbinnen op het neerhof drie gebouwen: boerenhuis, stallen en schuur en een omwalde onbehuisde mote. In 1635 wordt de vermeld als: " t Leengoet te Ghaver(e) gheleghen inde prochie van derlick ende een deel in harlebeke houdende aldeen endandere onder hofstede, mote, dreven, mand en mersch,...". Het landboek van Deerlijk van 1747 toont een zelfde opstelling die nog steeds ongewijzigd is op het primitief kadasterplan (circa 1835) en de Atlas der Buurtwegen (1849). Volgens de kadastrale gegevens wordt in 1860 het boerenhuis afgebroken en heropgebouwd en in 1885 wordt de westelijke vleugel afgebroken en heropgebouwd.

Recent sterk verbouwde hoeve bestaande uit losse bakstenen bestanddelen gegroepeerd rondom gekiezeld erf. De twee walgrachten en mote zijn thans verdwenen. Gekasseide erfoprit gemarkeerd door sterk verbouwd poortgebouw, heden bestaande uit twee bakstenen pijlers geflankeerd door afdalend muur met vlechtingen, rechts keperboogvormig muurnisje in omlijsting van zwarte baksteen. Ten oosten boerenhuis van 1860 met eenvoudige aangepaste bakstenen lijstgevel geritmeerd door rechthoekige muuropeningen met vernieuwd schrijnwerk. Ten zuiden recente bakstenen loods en ten westen schuur met geïncorporeerd wagenhuis van 1885.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, Primitief plan, Deerlijk.
  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Deerlijk, 1860/115, 1885/118.
  • DESPRIET P., 20 Zuidwestvlaamse hoeven, deel 3, Kortrijk, 1986, p. 50-58.
  • Hoevengids Deerlijk, Deerlijk, 1991, p. 29.

Bron: DE GUNSCH A. met medewerking van MOEYKENS S. & CALLENS T. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Deerlijk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL34, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: De Gunsch, Ann
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hoeve met losse bestanddelen Goed te Gavere [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86482 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.