erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID
86527
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86527

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Hoeve gelegen aan de zuidoostelijke hoek met het aarden landwegje dat de Abeelstraat verbindt met de Geluwestraat, minimaal opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw.

Woonhuis en losstaande schuurstalvleugel reeds weergegeven op het primitief kadasterplan (circa 1830). Het kadaster registreert in 1901 een gedeeltelijke verbouwing van het woonhuis. In 1927 bouw van een stal aan de oostzijde van het erf. In 1930 wordt de schuur aan de westzijde van het erf vergroot en krijgt het woonhuis een kleine uitbouw aan de erfzijde; laatstgenoemde wordt in 1948 afgebroken bij het optrekken van een lagere aanbouw aan de oostgevel. In datzelfde jaar uitbreiding van schuur en stal en bouw van een nieuwe stal ten zuiden van het erf.

Erf met losse verharding en centraal bloemenperkje waarrond losstaande hoevegebouwen; deels verhard voortuintje aan de straat. Boerenhuis aan noordzijde van het erf met nieuw geplaveide stoep aan erfzijde. Verankerde roodbruine baksteenbouw van twee bouwlagen en vier traveeën onder zadeldak (nok haaks op de straat; zwart geglazuurde mechanische pannen). Straatgevel op natuurstenen plint, verlevendigd door gebruik van gele baksteen voor banden en strekken; licht verdiepte venstertraveeën en overhoekse fries. Sobere erfgevel en gecementeerde westzijgevel met schijnvoegen. Natuurstenen onderdorpels. Getoogde muuropeningen waarin nieuw houtwerk. Tegen de oostgevel recentere lage bakstenen aanbouw onder zadeldak (mechanische pannen) met afgeschuinde hoektravee; muuropeningen onder rechte witgeschilderde lateien. Aan oost- en westzijde, respectievelijk verankerde bakstenen stal en schuur onder overkragende zadeldaken (nok loodrecht op boerenhuis; mechanische pannen); enkele gewijzigde muuropeningen. Dwarsschuur met grote en kleine poort, eerstgenoemde met klinket, laatstgenoemde onder ijzeren I-profiel. Stal met getoogde deuropeningen, nieuwe schuifpoort aan erfzijde, kleine vierkante stalvensters en lage witgekalkte aanbouw aan zuidzijde. Bakhuis ten zuidoosten van het erf, vermoedelijk met 19de-eeuwse kern zie reeds klein volume afgebeeld op het primitief kadasterplan. Ten westen ervan, recentere stal.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207 : Mutatieschetsen, Tielt, Afdeling 3, 1901/121, 1927/z.nr., 1930/69, 1948/63.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Het bakhuis en één stal werden gesloopt. 

  • Informatie verkregen van de gemeente Tielt (6 november 2012 en 2 september 2013).
Auteurs: Jacobs, Els
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hoeve [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86527 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.