erfgoedobject

Magazijn van de stoomweverij Waelkens

bouwkundig element
ID
86538
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86538

Juridische gevolgen

Beschrijving

Beernegemstraat nr. 4. Voormalig magazijn van de stoomweverij Waelkens, opgetrokken in 1929. Joseph Waelkens, de industrieel die in 1927-1929 de Vrije Beroeps- en Handelsschool in de Grote Hulststraat sticht, laat, samen met zijn broers en moeder, de weduwe van industrieel Aimé Waelkens, in 1903 een linnen- en katoenweverij optrekken aan de oostzijde van de straat. Dit is jarenlang het grootste en meest toonaangevende textielbedrijf in Tielt, dat tevens als enige Jacquard-weverij in de streek grote faam verwerft. Bij de bouw ervan wordt op het terrein door Juliaan Claerhout een neolithische silexafslag gevonden. Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt de fabriek omgevormd tot meelmagazijn en tijdens het interbellum heeft de weverij haar eigen ververij. In 1946 gebeurt de omvorming tot "s.a. Tissage Ter Hulst", evenwel in 1956 verkocht aan de weverij De Witte-Lietaer uit Lauwe, met kort erna de definitieve sluiting van de fabriek. De oude fabrieksgebouwen worden doorverkocht aan het H. Familie-instituut (cf. Hulstplein nr. 32) die het geheel ombouwt tot klaslokalen met overdekte speelplaats; de conciërgerie wordt omgebouwd tot dubbelwoonst (nrs. 6-8). Sloop van de gebouwen voor hedendaags schoolcomplex (1998) naar ontwerp van architect Patrick D'hont (Tielt) voor de Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (KATHO) met belendende parking (nr. 10).
Het magazijn wordt na de sluiting van de fabriek verhuurd, o.m. aan de nabijgelegen wolweverij Vande Vyvere-Pollet op de hoek met het Hulstplein, die wordt gesloten in 1971 en gesloopt voor nieuwbouw. Thans is het magazijn omgevormd tot woonst.
Langgestrekte, haaks op de straat ingeplante vleugel van twee bouwlagen onder zadeldak (nok loodrecht op straat; mechanische pannen). Industrieel uitzicht bewaard gebleven aan zuidzijde, met o.m. bakstenen gevelparement afgelijnd door overhoekse bakstenen fries, grote rechthoekige muuropeningen per travee gevat in spaarveld. Gebruik van beton voor rechte lateien en verdeling van vensters. Puntgevel aan de straatzijde met nieuwe bekleding van kunststof ; centraal nieuwe garage.

HEEMKUNDIGE KRING DE ROEDE VAN TIELT, Fototheek.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207 : Mutatieschetsen, Tielt, Afdeling 3, 1908/6, 1929/20, 1955/45, 1969/7.
Parkenpromenade, Proeven van kunst, onuitgegeven brochure Bezoekerscentrum Huis Mulle de Terschueren, Tielt, augustus 2006, s.p.
VERBRUGGE J., Tielt, textielstad (Deel I: negentiende eeuw), in De Roede van Tielt, jg. 18, nr. 2, 1987, p. 78, 89.
VERBRUGGE J., Tielt, textielstad (Deel 2: twintigste eeuw), in De Roede van Tielt, jg. 21, nr. 2-3, 1990, p. 50, 105-108, 119-126.


Bron     : Callaert G. & Santy P. met medewerking van Boone B., Devooght K. & Moeykens S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Santy, Pieter
Datum  : 2007


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Magazijn van de stoomweverij Waelkens [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86538 (Geraadpleegd op 17-04-2021)