erfgoedobject

Hoeve met losstaande bestanddelen

bouwkundig element
ID
86574
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86574
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve met voorerf aan de straatzijde, minimaal opklimmend tot het laatste kwart van de 18de eeuw, zie woonhuis met losstaand bijgebouw weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778) en op het primitief kadasterplan (circa 1830). Het woonhuis wordt vermoedelijk aangepast in de 19de eeuw zie datering "1844" in zijgevel (gevelsteen). Het kadaster registreert in 1882 aan de zuidwestzijde van het erf de bouw van een bakhuis, evenwel reeds enige tijd ervoor gebouwd. Later wordt nog een bijgebouw aan de oostzijde van het erf opgetrokken.

Hoeve met losstaande bakstenen bestanddelen onder zadeldaken (mechanische pannen), in U-vorm rond onverhard en beboomd erf, afgescheiden van de straat door open betonnen afsluitingen en ijzeren hekkens tussen betonnen pijlers.

Aan noordzijde van het erf, boerenhuis van zes traveeën (erfzijde) onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; mechanische pannen). Kleine opkamervenster aan de straatzijde. Betegelde onderdorpels. Getoogde muuropeningen onder strek; luiken. Bewaard houtwerk (T-ramen) met grote roedeverdeling. Deur aan straatzijde gevat in licht geprofileerde gebogen bakstenen omlijsting op oren, waarboven kleine nis met Onze-Lieve-Vrouwebeeldje. Stoepje aan erfzijde (betontegels). Recentere lage aanbouw aan oostzijde onder lessenaardak.

Langsheen de Holdestraat, begroeide half ondergrondse bakstenen aardappelkelder en bakstenen stalgebouw (nok loodrecht op boerenhuis; golfplaten).

  • Kadasterachief West-Vlaanderen, Mutatieschetsen Tielt (207), Afdeling III, 1882/78.

Bron     : Callaert G. & Santy P. met medewerking van Boone B., Devooght K. & Moeykens S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Santy, Pieter
Datum  : 2007


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losstaande bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86574 (Geraadpleegd op 23-06-2021)