erfgoedobject

Goed ten Houtte

bouwkundig element
ID
86587
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86587

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Goed ten Houtte
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Goed ten Houtte
    Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Historische hoeve "('t Groot) Goed ten Houtte", minimaal opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw. De volumes van woonhuis, schuur, stal en bijgebouwtje worden weergegeven op de Atlas der Buurtwegen (1847) met boomgaard aan zuidzijde afgebeeld op het gereduceerd kadasterplan van het Krijgsdepot (1853). De hoeve is gelegen in "Houtte", een voormalig leengoed te Tielt-buiten, en wordt voor het eerst vermeld in een renteboek van 1726: "[...] over de dreve de bewalde hofstede met het neerhof, boomgaerd en ommeloop [...]". De hoevegebouwen worden evenwel niet weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778).

Dieper gelegen hoeve met erfoprit aan zuidzijde omzoomd door populieren. Erftoegang gemarkeerd door linden en witgeschilderde bakstenen pijlers onder pannen zadeldakje; rechts, klein pijlerkapelletje. Losstaande hoevegebouwen in U-vormige schikking omheen deels verhard erf met centraal een notelaar. Aan noordzijde van het erf, woonhuis onder nieuw pannen zadeldak (nok loodrecht op straat) ter vervanging van een bedaking in stro en pannen (confer oude foto anno 1940). Langgestrekte, verankerde witgekalkte eenlaagsbouw van negen traveeën, ingedeeld als meerwoonst confer drie toegangen. Overschilderde gepekte plint. Voorheen getoogde muuropeningen, heden gewijzigde (rechthoekige) en nieuwe (zijgevel) vensteropeningen; verdwenen luiken. Vernieuwd houtwerk, voorheen met grote en kleine roedeverdeling. Deuren met getoogd en gedeeld bovenlicht.

Aan westzijde, laag aangebouwd stalletje onder pannen lessenaarsdak. Aan oostzijde, bakstenen schuur- en stalvleugel onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; mechanische pannen), vermoedelijk aangepast in de loop van de 20ste eeuw, confer muuropeningen onder rechte lateien en schuifpoort. Recentere bijgebouwen.

  • Heemkundige Kring De Roede van Tielt, Fototheek.
  • DE FLOU K. 1926: Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel VI, Brugge, 621.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Goed ten Houtte [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86587 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.