erfgoedobject

Historische hoeve 't Goed te Trybels

bouwkundig element
ID
86590
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86590

Juridische gevolgen

Beschrijving

Historische voorheen omwalde hoeve "'t Goed te Trybels". Oudste vermelding van "t'hof te Trybels" in een renteboek van 1633. In het landboek van Tielt-buiten van 1729 wordt vermeld dat "[...] eene behuisde hofstede genaemd Trybels, te weten bewalde mote, neerhof, boomgaerd en landen, met wat meirsch [...]" eigendom is van het klooster van Sint-Margriet te Deinze (later te Gent). Tevens benaming van een wijk in Tielt-buiten met oudste vermelding in het landboek van 1729. De hoevegebouwen worden niet weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778).

Het woonhuis wordt volgens kadaster door de toenmalige eigenares Silvie Delcambe totaal herbouwd in 1835. Samen met twee losstaande bijgebouwen en bakhuis, resp. aan de west- en noordzijde, met restant van omwalling weergegeven op het primitief kadasterplan (ca. 1830) en omliggende boomgaard op het gereduceerd kadasterplan van het Krijgsdepot (1853). In 1859 verwerft het Bisschoppelijk Seminarie in Brugge de hoeve bij testament van de erfgenamen van Honoré D'Haenins-de Moerkerke, die het vruchtgebruik verlenen aan Augustus Lybert-Delcambe uit Elsene. In 1882 laat men een nieuw bijgebouw optrekken aan de noordzijde van het erf. In 1941 wordt dit opnieuw afgebroken, krijgt het woonhuis een uitbreiding aan de zuidzijde en worden de andere bijgebouwen deels herbouwd. In 1952 afbraak van het bakhuisje aan de noordzijde.

Dieper gelegen hoeve met haakse erftoegang. Woonhuis aan oostzijde van het erf, volgens kadaster herbouwd in 1835, mogelijk met oudere kern. Eenlagige witgekalkte en verankerde baksteenbouw van zeven traveeën met gepekte plint onder zadeldak (nok loodrecht op straat; Vlaamse pannen); uitgebreid aan zuidzijde in 1941 met lage aanbouw onder lessenaarsdak. Natuurstenen onderdorpels. Getoogde muuropeningen onder strek. Grotendeels bewaard houtwerk (T-ramen) met gedeeld bovenlichten. Verdwenen luiken. Naar verluidt kelder afgedekt door tongewelf. Aan westzijde, verankerde bakstenen schuurstalvleugel onder zadeldak (Vlaamse pannen), in de loop der tijd verbouwd (gewijzigde muuropeningen) en uitgebreid. Jaartalsteen met "1893" in zijpuntgevel van schuur wijst op mogelijke verbouwing (niet geregistreerd in het kadaster). Begroeide half ondergrondse bakstenen aardappelkelder met rondboogingang. Witgeschilderd bakstenen hondenhok onder koepelvormig dakje.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207 : Mutatieschetsen, Tielt, Afdeling 1, 1836/15, 1882/14, 1941/4, 1952/13.
  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 212 : Kadastrale legger, Tielt, Afdeling 1, artikels 1192, 1382.
  • DE FLOU K. 1935: Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel XV, Brugge, kolom 1037-1038.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Historische hoeve 't Goed te Trybels [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86590 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.