erfgoedobject

Boerenwoning

bouwkundig element
ID
86592
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86592

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Boerenwoning
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Hoeve toegankelijk via lange erfoprit, minimaal opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw. Woonhuis en losstaande bijgebouwen met restant van walgracht aan noordzijde weergegeven op de Atlas der Buurtwegen (1847); boomgaard weergegeven op het gereduceerd kadasterplan van het Krijgsdepot (1853). Volgens kadaster ondergaat de hoeve in 1948 enkele wijzigingen, onder meer uitbreiding van het woonhuis aan noordzijde, bouw van twee nieuwe bijgebouwen aan noord- en westzijde, uitbreiding van de schuur en afbraak van een klein bijgebouwtje.
Centraal op het verhard erf, eenlagig boerenhuis van zes traveeën onder zadeldak (nok loodrecht op straat; Vlaamse pannen), met jaartalsteen "1867" (of "1865") in zijpuntgevel, wat wijst op een mogelijke verbouwing (niet geregistreerd in kadaster). Bakstenen lijstgevel met aflijnende gepleisterde en geschilderde attiek; vlechtingen in zijgevel. Natuurstenen onderdorpels. Getoogde muuropeningen onder strek. Luiken met figuratieve klemmen. Getoogde deuropening gevat in zwarte bakstenen omlijsting met licht overkragend hoofdgestel. Ten zuidoosten ervan, parallelle schuur met nieuwe aanbouw. Recente bijgebouwen.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207 : Mutatieschetsen, Tielt, Afdeling 1, 1948/6.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

De parallelle schuur ten zuidoosten van de boerenwoning is gesloopt.

  • Informatie meegedeeld door Stad Tielt (22 augustus 2022).
  • Geoportaal Onroerend Erfgoed, Orthofoto's 2009 en 2012, Egemsesteenweg 83, Tielt [online], http://geo.onroerenderfgoed.be (geraadpleegd op 1 september 2022). 
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Boerenwoning [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86592 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.