erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
86595
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86595

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve minimaal opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw, zie losstaande bestanddelen en restant van walgracht aan de westzijde weergegeven op het primitief kadasterplan (circa 1830); boomgaard aan oostzijde weergegeven op het gereduceerd kadasterplan van het Krijgsdepot (1853). Volgens kadaster wordt in 1870 door de toenmalige eigenaar Fransiscus Limnander-de Nieuwenhove uit Gent het woonhuis ten westen van het erf en een bijgebouw afgebroken, waarna het huidig woonhuis aan de oostzijde wordt opgetrokken en de stal aan de zuidzijde uitgebreid wordt. Het kadaster registreert in 1892 de verkoop door Victor Limnander-de Nieuwenhove, "geheimschrijver" van het kabinet van de koning, aan Karel Vandewalle, landbouwer uit Tielt. Tevens bouw van een bakhuis (later afgebroken) en uitbreiding van de schuur, evenwel reeds meer dan tien jaar ervoor uitgevoerd.

Toegang via ijzeren hek met sierbekroning naar verhard erf met enkele grasperken. Woonhuis (1870) ten oosten van het erf, deels omhaagd (hulst, meidoorn). Witgekalkte baksteenbouw met gepekte plint van vijf traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; mechanische pannen), met overkraging op houten consoles aan de zijgevels. Opmerkelijke geveldecoratie van muuropeningen gevat in gekoppelde rondboog-, korfboog- (langsgevels) en getrapte friezen (zijgevel). Geschilderde natuurstenen onderdorpels. Rechthoekige muuropeningen met afgeronde hoeken; T-ramen, onder meer driedelig. Luiken met figuratieve klemmen. Licht getoogde, onder meer blinde, zoldervenstertjes in erfgevel. Nieuwe deur met bovenlicht. Ten noorden en zuiden van het erf, parallelle bakstenen schuur en stal (nok loodrecht op straat). Stal onder zadeldak (Vlaamse pannen) met onder meer tweedelige staldeurtjes, laadvenster onder zadeldakje en latere uitbreiding onder golfplaten bedaking. Schuur onder overkragende golfplaten bedaking; tweedelige deurtjes onder betonnen latei waarboven laadluik; nieuwe aanbouwen onder meer met grote metalen poort.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207 : Mutatieschetsen, Tielt, Afdeling 1, 1870/2, 1892/18.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hoeve met losse bestanddelen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86595 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.