Kapel van den Roozenboom

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Onze-Lieve-Vrouwekape
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Tielt
Deelgemeente Tielt
Straat Euromarktlaan
Locatie Euromarktlaan zonder nummer, Tielt (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Tielt (adrescontroles: 08-06-2007 - 08-06-2007).
  • Inventarisatie Tielt (geografische inventarisatie: 03-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapel van den Roozenboom

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Euromarktlaan z.nr. O.-L.-Vrouwekapel of "Kapel van den Roozenboom", gebouwd in 1944 door de bewoners van de Sint-Janstraat en de Roozenboomwijk uit dank voor de bescherming en de bevrijding tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bezieler van de bouw is Leon Van Luchene; schenkers van de grond zijn Theophiel en Leonie Verbrugge. De kapel is ontworpen door architect en wijkbewoner Gerard Vande Weghe (Tielt) (cf. signering) en uitgevoerd onder aannemer Antoon Braet (Tielt). Een kopie van deze kapel naar ontwerp van dezelfde architect wordt in 1947 gebouwd in Schuiferskapelle (cf. Schuiferskapelle, Waalbosstraat z.nr.).
Net als de vroegere benaming van de straat z.g. naar de voormalige herberg "De Roozenboom" gelegen aan de noordzijde van de Sint-Janstraat en vermeld op de Atlas der Buurtwegen (1847), waar tevens de Euromarktlaan tot 1964 naar genoemd wordt.
Gelegen aan de straatzijde, tussen de voortuinen van de huizen nrs. 4 en 6. Roodbakstenen kapel onder spits zadeldak (nok loodrecht op straat; daktegels). Vernieuwde dakgoten. Puntgevel voorzien van schouderstukken en oplopend in uitkragend klokkentorentje met pannen zadeldakje en ijzeren kruis op de nok. Licht uitlopende hoeksteunberen. Natuurstenen dek- en kraagstenen. Gekoppelde rondboogvenstertjes in zijmuren. Segmentbogig deurtje, deels beglaasd en voorzien van hekwerk met kruis. Natuurstenen sluitsteen waarop kruis en "ANNO 1944". Belendende bakstenen bloembakken. Aan de noordzijde is er oorspronkelijk een toegang met hek die leidt naar de eigendom van de schenkers van de grond, afgebroken omwille van de verkaveling.
Gepleisterd en witgeschilderd interieur onder houten zoldering met afgeschuinde hoeken; rode tegelvloer.
Glasramen met ruitvormig patroon en kleurrijke omranding. Natuurstenen altaar afgeschermd door traliewerk. Op de altaarsokkel: "DE BEWONERS DER ST. JAN-/STRAAT EN ROOZENBOOMWIJK/ STELDEN ZICH IN DIEPEN OOR/LOGSNOOD ONDER MARIA'S/ HOEDE EN BOUWDEN DEZE/ KAPEL DE KONINGIN V/D VREDE/ TER ERE 15 OOGST 1944".
Beeld van O.-L.-Vrouw met Kind naar ontwerp van beeldhouwer Maurice Vander Meeren (Tielt). Op het voetstuk van het Mariabeeld inscriptie "Koning/in van de/ Vrede".
In de zijmuren ingewerkte marmeren gedenkplaten. Zuidmuur: "OP O.L.VR. GEBOORTE/ 1944 VERHOORDE DE/ KONINGIN V/D VREDE/ DE BEDE VAN HET VOLK/ EN BEVRIJDDE ONZE/ STAD DOOR DE DAPPERE/ POOLSCHE SOLDATEN/ VEREERDERS VAN O.L./VR. VAN CZESTOCHOWA/ DEZE STEEN GE/TUIGT ONZE DANK" met het kenteken van de Poolse pantserdivisie. Noordmuur: "PIËTEITSVOL AANDENKEN/ AAN WIJLEN HEER/ LEON VAN LUCHENE/ PROMOTOR VAN DEZE KAPEL,/ BEZIELER NAAR/ GEESTELIJK/ EN TIJDELIJK/ WELZIJN VAN/ BERENSTRAAT/ EN ROZENBOOMWIJK/ 1957".

Beschermd door koningin van vrede De kapel van de Rozenboom in de Europawijk, in De Weekbode, 25/05/2001.
DEGRANDE V., Inventaris van de kapellen in West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, s.l., s.d., nr. 6.
JACOBS M., Zij die vielen als helden… Inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, Deel 2, Brugge, 1996, p. 389.
Maria staat er eenzamer dan ooit, in De Weekbode, 12/08/1994.
VERBRUGGHE J., Het Mariakapelletje van de Rozenboomwijk in Tielt, 1944-1994, in De Roede van Tielt, jg. 26, nr. 2, 1995, p. 50-66.
VERBRUGGE J., Kerken, kapellen, veldkapellen en devotiekruisen in Tielt, Tielt, s.d.

Bron: Callaert G. & Santy P. met medewerking van Boone B., Devooght K. & Moeykens S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Santy, Pieter

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Euromarktlaan

Euromarktlaan (Tielt)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.