erfgoedobject

Eenlaagsbebouwing van vier werkmanshuizen

bouwkundig element
ID
86600
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86600
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

Beschrijving

Eenlaagsbebouwing van vier begin 20ste-eeuwse werkmanshuisjes. Op het primitief kadasterplan (circa 1830) staat reeds een hoekhuis weergegeven dat circa 1902 wordt opgesplitst (of herbouwd) en uitgebreid met een derde woning. Opdrachtgever is Hermenia Simoens uit Tielt die in 1897 een woonhuis (zie nummer 38) met aanpalende gronden erft en ook verder in de straat enkele werkmanshuisjes laat optrekken (zie nummers 40-50). In 1902 bouw van een stalletje aan de zuidzijde. In 1903 registreert het kadaster een uitbreiding met een vierde woning aan de westzijde (nummer 28).

Verankerde baksteenbouw van telkens twee traveeën onder zadeldak (nok evenwijdig met straat) van Vlaamse en mechanische (nummer 28) pannen. Tandfries onder witgeschilderde gootlijst. Natuurstenen onderdorpels. Licht getoogde en beluikte muuropeningen onder strek; luiken verdwenen bij nummer 22. Klein bakstenen bijgebouwtje onder lessenaardak bij nummer 22. Achtererf langs de Pieter Simonsstraat afgescheiden van de straat door betonnen afsluiting met enkele bijgebouwtjes, onder meer klein stalletje onder zadeldak (nok loodrecht op straat; Vlaamse pannen).

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, Mutatieschetsen Tielt (207), Afdeling III, 1902/22, 1903/16.

Bron     : Callaert G. & Santy P. met medewerking van Boone B., Devooght K. & Moeykens S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Santy, Pieter
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Eenlaagsbebouwing van vier werkmanshuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86600 (Geraadpleegd op )