erfgoedobject

Eenlaagsbebouwing van zes werkmanshuizen

bouwkundig element
ID
86602
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86602
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

Beschrijving

Eenlaagsbebouwing van zes werkmanshuisjes in spiegelbeeldschema, gebouwd volgens kadaster in 1901 in opdracht van Hermenia Simoens uit Tielt die in 1897 het naastliggend woonhuis (zie nummer 38) met aanpalende gronden erft en ook verder in de straat enkele werkmanshuisjes laat optrekken (zie nummers 22-28).

Verankerde baksteenbouw van telkens twee traveeën onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; Vlaamse pannen). Dubbele overhoekse muizentandfries. Natuurstenen onderdorpels. Getoogde en beluikte muuropeningen onder strek; T-ramen. Deuren met getoogd bovenlicht.

  • Kadasterachief West-Vlaanderen, Mutatieschetsten Tielt (207), Afdeling III, 1895/11, 1902/22.

Bron     : Callaert G. & Santy P. met medewerking van Boone B., Devooght K. & Moeykens S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Santy, Pieter
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Eenlaagsbebouwing van zes werkmanshuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86602 (Geraadpleegd op )