Villa met omhaagde voortuin

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Tielt
Deelgemeente Tielt
Straat Felix D'Hoopstraat
Locatie Felix D'Hoopstraat 162, Tielt (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Tielt (adrescontroles: 08-06-2007 - 08-06-2007).
  • Inventarisatie Tielt (geografische inventarisatie: 03-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Villa met omhaagde voortuin

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Felix D'hoopstraat nr. 162. Villa met omhaagde voortuin, gebouwd volgens kadaster in 1936 naar ontwerp van architect René Dedlet (Roeselare) in opdracht van de Oost-Vlaamse zuivelhandelaar Cyrille Bauwens en zijn vrouw Anna Blomme. Is oorspronkelijk het woonhuis bij de in hetzelfde jaar opgetrokken stoommelkerij of zuivelfabriek "Sint-Jozef", in 1964 omgevormd tot "pvba Lactil" aan de oostzijde ervan (nr. 164). Deze melkerij kent zijn oorsprong in de door het echtpaar Bauwens-Blomme in 1927 opgerichte melkerij in de Vijverstraat (cf. Vijverstraat nr. 15), die omwille van plaatsgebrek naar de huidige locatie wordt overgebracht. De uitbating van de melkerij wordt stopgezet eind 1994-begin 1995 na integratie in de groep Campina-Comelco.
Het woonhuis kent in de tweede helft van de 20ste eeuw nog een kleine uitbreiding aan de achterzijde.
Dieper gelegen vrijstaand woonhuis van twee bouwlagen onder schilddak (zwart geglazuurde mechanische pannen) met ijzeren vorstpinakels; linkertravee opgaand in puntgevel onder haaks geplaatst zadeldak. Typerende volumewerking van in- en uitspringende gevelvlakken ten gevolge van o.m. doorgetrokken erker en portiekvormige inkom met terras. Verzorgd roodbakstenen parement met siermetselwerk in donkerbruine en gele siersteen; gepleisterde en witgeschilderde lateien en vensteromlijstingen. Cf. oorspronkelijk bouwplan (1935) verdwenen houtwerk van T-ramen met horizontale roedeverdeling in bovenlichten. Verdiepte inkom onder rondboog met deels beglaasde en van hekjes voorziene vleugeldeur. Klein trappenbordes van drie natuurstenen treden.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207 : Mutatieschetsen, Tielt, Afdeling 2, 1936/18.
STADSARCHIEF TIELT, Bouwaanvragen Tielt, 1935/49, 1935/63.
Dit is West-Vlaanderen, deel 3, Brugge, 1962, p. 1870.
VANKEERSBILCK J., Lactil of het verhaal van de Tieltse melkerij, in De Roede van Tielt, jg. 34, nr. 4, 2003, p. 33-68.

Bron: Callaert G. & Santy P. met medewerking van Boone B., Devooght K. & Moeykens S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Santy, Pieter

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Felix D'Hoopstraat

Felix D'Hoopstraat (Tielt)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.