erfgoedobject

Herberg De Strooman

bouwkundig element
ID: 86616   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86616

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Herberg De Strooman
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Voormalige herberg "De Strooman", gebouwd volgens kadaster in 1893 in opdracht van strodekker Pieter De Neve uit Tielt, uitgebaat van 1906 tot 1945. In 1932 uitgebreid met kruidenierswinkel op de hoek met de Kleine Weg die wordt uitgebaat tot het begin van de jaren 1960.

Eenlagig dubbelhuis van vijf traveeën onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; mechanische pannen); twee dakkappellen onder pannen zadeldakje met witgeschilderd houten windbord. Lijstgevel voorzien van beraping op gecementeerde plint; aflijnende fries en geprofileerde geschilderde houten kroonlijst. Witgekalkte oostzijgevel. Natuurstenen onderdorpels. Getoogde muuropeningen met bewaard houtwerk (schuiframen); luiken. Deur met getoogd bovenlicht.

Aan westzijde, eenvoudig gecementeerd bijgebouw van twee bouwlagen onder plat dak waarin voorheen kruidenierswinkel. Langsheen de Kleine Weg, eenlagig witgekalkt bijgebouw onder pannen zadeldak.

Aan oostzijde, moes- en siertuin afgescheiden van de straat door laag recenter bakstenen muurtje.

  • Kadasterachief West-Vlaanderen, Mutatieschetsen Tielt (207), Afdeling II, 1894/13, 1932/22.
  • VERBEKE E. 2005: Hij stierf in Chili, E.P. Hermanus, Georges Beeuwsaert O.F.M. 1894-1928, een kroniek, De Roede van Tielt 36.1, 6.
  • VERBRUGGE J. 1980: Tieltse caférijkdom. Een overzicht van cafés en uitbaters tussen 1900 en 1980, De Roede van Tielt 11.2-3-4, 76.

Bron     : Callaert G. & Santy P. met medewerking van Boone B., Devooght K. & Moeykens S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Santy, Pieter
Datum  : 2007


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Herberg De Strooman [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86616 (Geraadpleegd op 18-09-2020)