erfgoedobject

Villa Engelsch Hof

bouwkundig element
ID
86617
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86617

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Villa Engelsch Hof
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Villa Engelsch Hof
    Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Dieper gelegen villa, voorheen gekend als het "Engelsch Hof", in oorsprong een 17de-eeuws buitengoed, in de 19de eeuw omgebouwd tot kasteelhoeve en in de jaren 1940 in historiserende stijl verbouwd naar verluidt naar ontwerp van de Gentse architect Charles Hoge.

Historiek

De oorsprong van de benaming "Engelsch Hof" gaat terug tot de 17de eeuw, wanneer op die locatie een buitengoed gebouwd zou zijn door een onbekende bouwheer van Engelse afkomst. De Ferrariskaart (1770-1778) geeft op deze locatie een omwald goed weer.
Op het einde van de 19de eeuw is dit een kasteelhoevetje met torenvormig woonhuis en aanpalende koeienstal, in eigendom van de familie Ysenbrandt en bewoond door Henri Braeckevelt, toezichter op de vele eigendommen en landerijen van de familie in het Tieltse (confer Nieuwstraat nr. 7). In 1902 registreert het kadaster de vereniging van twee naast elkaar gebouwde volumes, vermeld als "kasteel" en "woonhuis". In 1910 gebeurt een uitbreiding aan de noordwestelijke hoek en in 1938 wordt een haaks losstaand bijgebouw opgetrokken aan de noordwestzijde van het domein.
In 1946 wordt uit de nalatenschap van de familie Ysenbrandt het woonhuis aangekocht door schoenfabrikant Gustave Vandecaveye, die het laat verbouwen voor zijn dochter naar verluidt naar ontwerp van de Gentse architect Charles Hoge. Na de Tweede Wereldoorlog start Vandecavey op de gronden van het voormalige "Engelsch Hof" een steenbakkerij, die na een drietal jaar vervangen wordt door een kippenkwekerij. In 1955 verkoopt hij de villa aan een veehandelaar en de gronden aan André Verbeke voor het oprichten van het gerenommeerde plastiekbedrijf "Injextru Plastics" (confer nr. 176). In de jaren 1960 wordt het vervallen complex hersteld door de toenmalige eigenaar dokter Frans David.

Beschrijving

Dieper gelegen villa in historiserende stijl met oudere kern, gelegen in grote tuin en toegankelijk via verharde oprit tussen lage witgekalkte afgeronde bakstenen muurtjes. Slecht zichtbaar door weelderige aanplantingen (beschrijving gebaseerd op eerder plaatsbezoek in 2002).
Omlopend terras met gemetste muur en natuurstenen dekplaat, toegankelijk via centrale steektrap (vier treden). Gecementeerde en witgeschilderde baksteenbouw onder pannen schilddak (zwarte pannen). Op zuidwestelijk hoek, oudere kern van geïntegreerd torenvormig woonhuis van oorspronkelijk drie traveeën (confer oude foto rond begin 20ste eeuw), heden een brede travee en drie bouwlagen onder tentdak (zwarte pannen); hoge hoeksteunberen. Aan oostzijde, aanbouw van twee bouwlagen in historiserende stijl confer gekanteelde borstwering aan voor- en zijgevel. Hoge, brede bakstenen schoorstenen met rondboognissen. Links, begane grond met drieledig segmentbogig terrasvenster, waarboven licht afgeronde erker (tweede bouwlaag) en drieledig venster (derde bouwlaag). Rechts, vooruitgebouwde inkom met centrale beglaasde vleugeldeur onder tudorboog waarboven wapenschild, gevat in natuurstenen omlijsting en samen met zijlichten onder zandstenen druiplijstje met gestrekte uiteinden; dito lijstje boven ramen in tweede bouwlaag. Aan westzijde, haakse aanbouw met centrale deur onder tudorboog, zijlichten met hekjes en bovenliggende spitsboogvensters onder kantelenfries. Opvallend rijkelijk gebruik van houtwerk met glas-in-loodinvulling.
Aan noordwestzijde van het perceel, haaks losstaand bijgebouw, niet zichtbaar van op de openbare weg.

  • Archief Ruimtelijke Ordening West-Vlaanderen, Onroerend Erfgoed, Levend Archief.
  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207 : Mutatieschetsen, Tielt, Afdeling 2, 1902/8, 1910/17, 1938/24.
  • MAES A., VANDEPITTE P. 1990: Woonhuizen. Onbewust monumenten, Tielt, 106-107.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Villa Engelsch Hof [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86617 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.