erfgoedobject

Plastiekbedrijf Injextru Plastics

bouwkundig element
ID
86619
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86619
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

Beschrijving

"Injextru Plastics", gerenommeerd Tielts plastiekbedrijf, opgericht in 1947 met vestiging vanaf 1953 op deze locatie.

Historiek

Het pand waar het plastiekbedrijf zich vestigt, is in oorsprong een hoeve die opklimt tot minimaal de eerste helft van de 19de eeuw, zie volume reeds weergegeven op het primitief kadasterplan (circa 1830). In 1864 wordt deze hoeve uitgebreid door brouwer Victor Van Besien, die er de herberg "'t Kelderke" uitbaat. In 1908 gebeurt een gedeeltelijke afbraak door de toenmalige eigenares Gabriella Blommaert.

In 1947 sticht André Verbeke, voorheen werkzaam bij het kunststofbedrijf "Formica", achtereenvolgens gevestigd in de Sint-Janstraat en de Stoktmolenstraat, een eigen bedrijf "Injextru" dat zich toelegt op extrusie van kunststoffen. Omwille van plaatsgebrek en beperkte financiële middelen vestigt hij zich tijdelijk in Sint-Denijs-Westrem.

In 1953 huurt hij de hoeve aan het oostelijk uiteinde van de Felix D'hoopstraat. Na aankoop van gronden toebehorend aan het zogenaamde "Engelsch Hof" (zie nummer 168), breidt hij vanaf 1956 zijn bedrijf uit met een haakse achterliggende vleugel (productieruimte) en verruimt zijn machinepark.

Door het groeiend succes van één product, met name de hoelahoep, worden in 1959 nieuwe, ingrijpende bouwplannen gemaakt naar ontwerp van architect Jean Lauweryns (Oostende). Een ruime uitbouw wordt in 1961-1963 opgetrokken langs de toen nog niet in aanbouw zijnde Ringlaan, waarbij de bedrijfsruimte uitgroeit tot circa 1000 m²; ook worden drie nieuwe extrusiemachines aangekocht. In 1964 wordt de constructieafdeling in een nieuwe ruimte ondergebracht en wordt een magazijn opgericht ten noordwesten van de nieuwbouw.

In 1970 wordt de fabriek in de voormalige hoeve verbonden met het gebouwencomplex van de jaren 1960 door een tussenliggend magazijn met onderaan open laad- en losruimte.

Door zich meer te richten op consumptiegoederen (onder meer tuinmeubelen) en op de bouwnijverheid, volgen verdere investeringen en uitbreidingen in 1976-1977.

Na de minder rendabele jaren 1979-1980 neemt zoon Eddie Verbeke het bedrijf over, dat zich vanaf dan bijna uitsluitend richt op industriële profielen. Verdere uitbreidingen van het bedrijf volgen in de jaren 1980-1990. In 2000 wordt een volledige nieuwe fabriek gebouwd in de Szamotulystraat (Bedrijventerrein Noord). In 2002 wordt de locatie aan de Felix D'hoopstraat verlaten, met uitzondering van een beperkte "experimentele extrusie", waarvan de verhuis gepland is in 2007.

Beschrijving

Oorspronkelijk hoevegebouw, baksteenbouw met witgeschilderde beraping en zwartgeschilderde plint onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; mechanische pannen); nieuwe dakvlakvensters. Westdeel, oorspronkelijk woonhuis met drie opkamervensters en deur, heden omgevormd tot vierde venster; betegelde onderdorpels en nieuwe luiken; vernieuwd schrijnwerk. Sporen van keldervensters in plint. Oostdeel onder lagere nok, oorspronkelijk stalgebouw met paardenstal aan de straatzijde, waarin het eerste bureau werd ondergebracht; nieuwe muuropeningen in plaats van centrale staldeur.

Groot achterliggend bedrijfscomplex dat zich uitstrekt langs de Ringlaan, opgetrokken in de loop van eind jaren 1950 tot de jaren 1990.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, Mutatieschetsen Tielt (207), Afdeling II, 1864/51, 1908/33.
  • STRUYVE P. 1997: Van hoelahoep tot industrieel profiel: de geschiedenis van Injextru Plastics (1947-1997) in het licht van 70 jaar kunststofverwerkende industrie in Tielt en Pittem, De Roede van Tielt 28.3, 21-89.
  • Mondelinge informatie van Eddie Verbeke via Ronny Ostyn.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Plastiekbedrijf Injextru Plastics [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86619 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.