erfgoedobject

Sint-Pauluskerk

bouwkundig element
ID: 86623   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86623

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Sint-Pauluskerk
  Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Fonteinestraat z.nr. Sint-Pauluskerk, parochiekerk van de Sint-Paulusparochie, de laatste parochie die in Tielt wordt opgericht. In 1974 wordt aanvankelijk een wijkkapel ingericht in het vormingscentrum "Levenschool Bekaert" dat in de jaren 1960 is gebouwd, thans ontmoetingscentrum van de Sint-Pauluswijk. Op 25 september 1982 wordt de nieuwe kerk naar ontwerp (1980) van architect Luc Van De Weghe (Tielt) ingewijd door Monseigneur E. Laridon (cf. gedenksteen).
Sobere niet-georiƫnteerde zaalkerk, ingeplant aan de westzijde van de straat, gr.m. ter hoogte van het kruispunt met de Begonialaan, op een opgehoogd terrein met parking en deels omhaagd grasperk; gemetselde zijmuur met aansluitend klein trappenbordes.
Exterieur. Eenlaags volume onder platte bedaking met lage, rechte uitbouwen. Gesloten gevelvlakken met verzorgd geelgrijs bakstenen parement, o.m. kruisvorm in siermetselwerk, opengewerkt door horizontale of verticale muuropeningen. Bovenaan ingewerkte meerledige vensterregisters met vierkante indeling; deuren met dito bovenlicht waarboven betonnen blindvak. Opengewerkte klokkentoren in oostgevel. Natuurstenen gedenkplaat: "DEZE KERK WERD/ INGEWIJD OP/ 25 SEPTEMBER 1982/ DOOR MGR. E. LARIDON".
Interieur. Grote zaalruimte afgedekt door balkenroostering; wanden in groot metselverband; natuurstenen tegelvloer. Natuurstenen gedenkplaten ingewerkt in muur: "AAN E.H. MONSTREY/ INZET VOLHARDING/ GELOOF GRAANKORREL/ VOOR TOEKOMST/ DE GEMEENSCHAP" en "DANK AAN ALLEN E.H. A. MONSTREY".

Mobilair.
Typerende "oecumenische" aankleding met meubilair grotendeels daterend uit de jaren 1980. Eenvoudig houten altaar. Vierdelig abstract-figuratief glasraam. Keramische kruisweg. Marmeren doopvont ingewerkt in ronde bakstenen pijler. Koperen reliƫf met afbeelding van Christus-Verrijzenis. Recent orgel door Loncke (1984).

STADSARCHIEF TIELT, Bouwaanvragen Tielt, 1980/174.
VLAAMS INSTITUUT VOOR HET ONROEREND ERFGOED, Archief orgelinventarisatie.
VERBRUGGE J., Kerken, kapellen, veldkapellen en devotiekruisen in Tielt, Tielt, s.d.


Bron     : Callaert G. & Santy P. met medewerking van Boone B., Devooght K. & Moeykens S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Santy, Pieter


Relaties

 • Omvat
  Orgel kerk Sint-Paulus
  Tielt (Tielt)

 • Is deel van
  Fonteinestraat
  Fonteinestraat (Tielt)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Sint-Pauluskerk [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86623 (Geraadpleegd op 20-10-2019)