erfgoedobject

Notariswoning

bouwkundig element
ID: 86670   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86670

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Notariswoning
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Hoogstraat nr. 87. Notariswoonst gebouwd in 1930 voor notaris Paul Hensmans-Ameloot uit Tielt.

Historiek.
Het pand is gelegen aan de zuidzijde van de Hoogstraat, op de z.g. "Kleine Hulst" of het terrein aan het kruispunt met de huidige Adolf Loosveldtstraat, Beneluxlaan en Europalaan, later in de volksmond z.g. "Den Bek", waar middenin een plas of het "Roode Vijverken" gelegen is. Dit vijvertje verdwijnt bij de aanleg van de kasseiweg Tielt-Deinze, dit is de huidige Felix D'hoopstraat (oostdeel) met in het verlengde de Deinsesteenweg, in 1771-1772.
De woning wordt in 1930 opgetrokken na afbraak van afspanning en herberg "De Fortuyne", hier gelegen vanaf de 17de eeuw en afgebeeld op een schets van landmeter Franciscus De Bal uit 1747 met o.m. uithangbord aan de beraapte voorgevel, erf, schuur, stallingen en landerijen die gr.m. de hele met grachten en bomenrijen omzoomde "Kleine Hulst" omvatten. De gronden aan de zuidzijde worden vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw verkaveld en bebouwd. De herberg wordt uitgebaat tot 1921; de benaming "'t Fortuintje" wordt overgenomen door een bestaand café aan de zuidoostzijde van de straat, evenwel gesloopt voor de verbreding van de straat in 1962.
De architect van de woning is niet gekend (onleesbare signering op bouwplan van 1929).
In het laatste kwart van de 20ste eeuw wordt in functie van de uitbouw van het notariaat een haakse achterbouw afgebroken en een nieuwbouw aan de tuinzijde opgetrokken, aan de westzijde verbonden met het hoofdvolume aan de straat, waardoor centraal een binnenkoer ontstaat.

Beschrijving.
Exterieur. Breedhuis opgetrokken met inslag van cottage- (materiaalgebruik) en neoclassicistische stijl (ornamentiek). Dubbelhuis van twee bouwlagen en half ondergrondse kelderverdieping onder mansardedak (nok evenwijdig met straat; leien/pannen). Twee grote dakkapellen rechts. Onderbouw met natuurstenen bekleding waarboven bakstenen gevelparement verlevendigd door bepleistering en witschildering van o.m. banden, erker, borstweringen en bovenbouw. Gecementeerde zijgevels voorzien van schijnvoegen. Linkervenstertravee benadrukt door driezijdige erker op voluutvormige console en oplopende puntgevel onder zadeldak (nok loodrecht op straat) met breed overkragende houten kroonlijst en pseudo-vakwerk in top. Borstweringen in tweede bouwlaag voorzien van lauwerkransen en guirlandes in stucwerk. Natuurstenen onderdorpels. Rondboog-, korfboogvormige en rechthoekige muuropeningen, op begane grond met geschilderde sluitsteen. Geschilderd houtwerk met kleine roedeverdeling in bovenlichten; venster op begane grond rechts met ruitmotief in bovenlicht. Drielicht met centraal smal rondboogvenster als dakvenster in puntgevel. Dieperliggende inkom onder rondboogportaal. Twee natuurstenen treden met tegelvloertje voorzien van mozaïekomranding. Deels beglaasde deur voorzien van fraai gietijzeren hekwerk waarin verwerkte initialen "H" en "A" (cf. bouwheer Hensmans-Ameloot); gebogen tussendorpel en korfbogig bovenlicht. Zijlicht met kleurrijke glas-in-loodinvulling. Getraliede rechthoekige keldervensters.
Interieur. Typerende dubbelhuisplattegrond met centrale gang die toegang geeft tot de vertrekken. Tegelvloer met decoratief mozaïekmotief en -omranding. Hoge tweekleurige marmeren lambrisering waarboven geometrisch lijstwerk. Houten bordestrap met natuurstenen aanzettrede, met achtzijdige, koepelvormig afgedekte trappaal en volledig ingesnoerde balusters. Bewaard houtwerk van o.m. parketvloeren (visgraatverband) en binnendeuren met omkadering en afgeronde frontonbekroning. Voormalig notariaat links, oorspronkelijk gescheiden van achterliggend vertrek door beglaasde vleugeldeuren, later vervangen door volledige houten deuren; bewaarde zwartmarmeren schouw met verwerking van rode marmer voor o.m. colonetten en geel-zwart betegelde haardwand.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207 : Mutatieschetsen, Tielt, Afdeling 1, 1930/95.
STADSARCHIEF TIELT, Bouwaanvragen Tielt, 1929/60.
VERBRUGGE J., Tieltse caférijkdom. Een overzicht van cafés en uitbaters tussen 1900 en 1980, in De Roede van Tielt, jg. 11, nr. 2-3-4, 1980, p. 85.


Bron     : Callaert G. & Santy P. met medewerking van Boone B., Devooght K. & Moeykens S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Santy, Pieter


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Notariswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86670 (Geraadpleegd op 27-01-2020)