erfgoedobject

Laatclassicistisch burgerhuis

bouwkundig element
ID
86684
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86684

Juridische gevolgen

Beschrijving

Ieperstraat nr. 21. Laatclassicistisch woonhuis met empire-inslag, later winkelhuis, minimaal opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw.
Op het primitief kadasterplan (ca. 1830) is een groter L-vormig volume met bijgebouw langsheen de Kistestraat weergegeven op de plaats van de huidige nrs. 19 en 21, in bezit van brouwer Henri Strack. De woning wordt afgesplitst volgens kadaster in 1859 en in 1869 worden "huis, plaets en stal" verkocht aan Jacques Lanszweert uit Tielt. Het kadaster doet in 1872 een herschatting omwille van verbeteringswerken. Ca. 1892 gebeurt door de toenmalige eigenaar Richard Denys, koopman, die ook de naastliggende panden in eigendom heeft (cf. nrs. 23-25), een tijdelijke vereniging met het naastliggende pand aan de westzijde, dat hij omvormt tot magazijn (nr. 23). Hij laat echter in 1903 de woning opnieuw opsplitsen. In de loop van de 20ste eeuw wordt nog een tweede haakse achterbouw aan de oostzijde opgetrokken, evenwijdig met de bestaande; het 19de-eeuwse bijgebouw aan de Kistestraat wordt afgebroken en vervangen door een kleiner. Volgens bouwaanvraag van 1922 door eigenaar René Verbeke wordt de begane grond aangepast door het aanbrengen van de nieuwe winkelpui.
Breedhuis van drie/vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; mechanische pannen). Bepleisterde en geschilderde lijstgevel met doorgetrokken natuurstenen lekdrempels. Geschilderde houten kroonlijst. Muuropeningen met afgeronde hoeken, in tweede bouwlaag voorzien van geriemde omlijsting met uitgewerkte sluitsteen. Nieuw schrijnwerk. Mezzanino doorbroken door lage rechthoekige vensters. Aangepaste begane grond met links, houten winkelpui met neoclassicistische inslag onder overkragend hoofdgestel op consoles, en rechts, inrijpoort met nieuwe garagepoort. Deur met bovenlicht.

HEEMKUNDIGE KRING DE ROEDE VAN TIELT, Fototheek.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207 : Mutatieschetsen, Tielt, Afdeling 1, 1859/5, 1869/15, 1892/132, 1903/19.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 212: Kadastrale legger, Tielt, Afdeling 1, artikel 1804.
STADSARCHIEF TIELT, Bouwaanvragen Tielt, 1922/33, nr. 3212 (geen bouwplan bewaard).


Bron     : Callaert G. & Santy P. met medewerking van Boone B., Devooght K. & Moeykens S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Santy, Pieter


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Laatclassicistisch burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86684 (Geraadpleegd op 08-05-2021)