erfgoedobject

Huis Loosveldt

bouwkundig element
ID
86692
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86692

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Huis Loosveldt
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Ieperstraat nr. 39. Laatclassicistisch burgerhuis ook gekend als "Huis Loosveldt", in kern daterend uit 1771 cf. jaartalcartouche op de deurtussendorpel. Het primitief kadasterplan (ca. 1830) geeft een breder pand met aanhorigheden weer op de plaats van de huidige nrs. 39 en 41, waar tot 1870 notaris Leo de Mûelenaere woont, burgemeester van Tielt van 1882 tot 1892. De nieuwe eigenaar is Jean Loosveldt, geneesheer en schepen, die het pand verhuurt. Naar verluidt is dit ook het geboortehuis van Henri Vanden Broucke, architect van o.m. het Gildhof (cf. Sint-Michielstraat nr. 9). Tevens woont brouwer René Loosveldt er enkele maanden met zijn gezin, in afwachting dat de naastliggende brouwerswoning afgewerkt is (nr. 43, thans omgevormd tot appartementen). Volgens kadaster laat de latere eigenaar dokter Hendrik Loosveldt in 1904 het pand opsplitsen en op het westelijke perceel een nieuw woonhuis optrekken (cf. nr. 41). Het pand nr. 39 blijft bewaard in kern doch ondergaat een grondige gevelaanpassing tijdens een "restauratieve" ingreep.
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; mechanische pannen). Nieuwe gootlijst op klossen. Ontpleisterde lijstgevel met nieuw bakstenen parement. Verdwenen natuurstenen gevelonderdelen zoals plint en doorlopende kordonlijst in tweede bouwlaag; bewaarde onderdorpels op begane grond. Getoogde (begane grond) en rechthoekige (bovenverdieping) muuropeningen gevat in witstenen omlijsting; verdwenen borstweringen met casementen op bovenverdieping. Houten kozijnconstructie vervangen door blokramen met storende rolgordijnkasten ter vervanging van oorspronkelijke luiken. T-ramen. Behouden witgeschilderde, geblokte natuurstenen deuromlijsting onder rechte kroonlijst met geprofileerde kwartholle deurlijst op neuten. Paneeldeur waarvan tussendorpel met centrale cartouche waarin "1771" in half verheven snijwerk. Bovenlicht met waaiervormige indeling. Ingewerkte afgeronde natuurstenen trede.
(Geen toelating tot interieurbezoek)

ARCHIEF R-O WEST-VLAANDEREN - ONROEREND ERFGOED, Fotoarchief.
HEEMKUNDIGE KRING DE ROEDE VAN TIELT, Fototheek.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207 : Mutatieschetsen, Tielt, Afdeling 1, 1904/32.
MAES A.; VANDEPITTE P., Woonhuizen. Onbewust monumenten, Tielt, 1990, p. 48-49.
OSTYN R., Het verhaal van de Ieperstraat, Tielt, onuitgegeven nota, s.d., s.p.
OSTYN R., Historische stedenatlas van België, Tielt, Brussel, 1993, p. 82.
VANDEPITTE P., Van Thielt tot Tielt, Tielt, 1975, nr. 17.


Bron     : Callaert G. & Santy P. met medewerking van Boone B., Devooght K. & Moeykens S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Santy, Pieter


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Huis Loosveldt [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86692 (Geraadpleegd op 08-05-2021)