erfgoedobject

Laatclassicistisch burgerhuis

bouwkundig element
ID
86697
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86697

Juridische gevolgen

Beschrijving

Ieperstraat nr. 80/ Ontvangerstraat. Laatclassicistisch burgerhuis, minimaal opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw, cf. hoofdvolume met tuinen, boomgaard en achterliggende bijgebouwen weergegeven op het primitief kadasterplan (ca. 1830). Eigendom van wijnhandelaar Joannes Livinus Poelman (1772-1850), tevens griffier van het Vredegerecht (1809-1817) en burgemeester van Tielt (1830-1836), die in zijn woning in 1835 koning Leopold I op bezoek krijgt.
Volgens kadaster worden in 1852 twee nieuwe haakse achterbouwen opgetrokken; een pakhuis dat in het verlengde ligt, blijft bewaard. Kort erop volgt de afbraak van het oostelijk bijgebouw. In 1892 bouw van een kleine losstaande serre door winkelier Jan Vandewalle (Tielt). In de jaren 1930, wanneer het huis hoort bij de eigendom van de familie Mulle de Terschueren (cf. nrs. 44-48), wordt opnieuw een oostelijke annex opgetrokken en krijgt het losstaande bijgebouw een uitbreiding. Thans aangekocht door de stad en ingericht als jeugdclubhuis.
Dubbelhuis van zes traveeën, half ondergrondse kelderverdieping en twee bouwlagen onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; mechanische pannen). Gecementeerde lijstgevel voorzien van imitatiebanden (begane grond) en schijnvoegen (verdieping); parement aangebracht door "ED. DEFAUW & ZONEN" (cf. signering plint). Aflijnende tandfries en vernieuwde gootlijst. Natuurstenen onderdorpels en doorlopende kordonlijsten. Begane grond met getoogde muurpeningen gevat in licht verdiepte lijst met diamantkopvormige sluitsteen; in tweede bouwlaag in geriemde omlijsting met hoofdgestel onder geprofileerde kroonlijst. Houtwerk van T-ramen vervangen door kunststof. Getoogde keldervensters met traliewerk. Paneeldeur met groot bovenlicht voorzien van decoratief glas-in-loodraam en gestileerd hekwerk. Natuurstenen trap (drie treden).
Bewaarde dubbelhuisplattegrond doch oorspronkelijke aankleding grotendeels verwijderd. Gang met o.m. decoratieve zwart-witte natuurstenen tegelvloer. Houten slingertrap met natuurstenen aanzettrede; verwijderde trappaal. Kelder met witgekalkt tongewelf.
Haakse bakstenen achterbouwen langsheen de Ontvangerstraat omgevormd tot lokalen voor jeugdbeweging.

HEEMKUNDIGE KRING DE ROEDE VAN TIELT, Fototheek.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207 : Mutatieschetsen, Tielt, Afdeling 1, 1852/28, 1892/157.
HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 221.
OSTYN R., Het verhaal van de Ieperstraat, Tielt, onuitgegeven nota, s.d., s.p.


Bron     : Callaert G. & Santy P. met medewerking van Boone B., Devooght K. & Moeykens S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Santy, Pieter


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Laatclassicistisch burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86697 (Geraadpleegd op 08-05-2021)