erfgoedobject

Half vrijstaand interbellumwoonhuis

bouwkundig element
ID
86698
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86698

Juridische gevolgen

Beschrijving

Ieperstraat nr. 81. Half vrijstaand interbellumwoonhuis met art-deco-inslag gelegen aan de noordzijde van het Polenplein. Gebouwd in 1927 (cf. reliëf met typerende belettering) voor Adolf Hellebuyck, schoolopziener uit Tielt, naar ontwerp van architect Willem Nolf (Torhout). Ook z.g. "huis Callens" naar de pastoor die hier woont tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder breed overkragende mansardebedaking met gebogen belijning (mechanische pannen). Witgeschilderde baksteenbouw met voorliggend terras en centraal trappenbordes. Volumewerking door o.m. driezijdige doorgetrokken erker rechts, herhaald aan de tuinzijde links. Venstertravee links gevat in vooruitspringende penanten. Rechthoekige muuropeningen, in tweede bouwlaag met licht overkragende borstwering op getrapte consooltjes. Houtwerk met kleine roedeverdeling. Verdiepte en getrapte rondbooginkom onder strek. Nieuwe, deels beglaasde deur. Voormalige kleine annex aan westzijde in aansluitende trant, thans verbouwd.

Aan de gevel gedenkplaat voor twee Poolse soldaten die tijdens de bevrijdingsacties op het einde van de Tweede Wereldoorlog gedood worden in hun tank die daarna stuurloos inrijdt op het huis; onthuld op 8 september 1945. Rechthoekige natuurstenen plaat met opschrift in vlakreliëf: "DE DANKBARE WIJK GEDENKT/ HARE POOLSCHE BEVRIJDERS/ LUITENANT PODZIOMEK/ EN SOLDAAT GRACZYK SAMEN/ HIER GESNEUVELD DEN 8.9.44/ HEER GEEF AAN HUN ZIEL DE/ EEUWIGDURENDE RUST ++"

HEEMKUNDIGE KRING DE ROEDE VAN TIELT, Fototheek.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207 : Mutatieschetsen, Tielt, Afdeling 1, 1928/z.nr.
STADSARCHIEF TIELT, Bouwaanvragen Tielt, 1927/49.
JACOBS M., Zij die vielen als helden… Inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, Deel 2, Brugge, 1996, p. 390.
OSTYN R., Het verhaal van de Ieperstraat, Tielt, onuitgegeven nota, s.d., s.p.


Bron     : Callaert G. & Santy P. met medewerking van Boone B., Devooght K. & Moeykens S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Santy, Pieter


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Half vrijstaand interbellumwoonhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86698 (Geraadpleegd op 20-06-2021)