erfgoedobject

Restant van hoekcomplex in traditionele stijl

bouwkundig element
ID
86699
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86699

Juridische gevolgen

Beschrijving

Ieperstraat nr. 84/ Sint-Michielstraat. Restant van hoekcomplex in traditionele stijl, opgetrokken in 1890 door de Tieltse handelaar Urbanus Baert, na afbraak van zijn woonhuis en onteigening van enkele percelen aan de westzijde voor de aanleg van de Sint-Michielstraat in datzelfde jaar. Hij laat tevens een haaks bijgebouw optrekken langs de Ontvangerstraat en een pakhuis op de westelijke hoek van de Sint-Michielstraat.
In 1922 richten de Witte Zusters van O.-L.-Vrouw van Afrika, z.g. naar hun moederklooster in Algiers, er hun klooster in. Na hun verhuis naar Herent in 1935 wordt hun woonerf, gelegen tussen de Ontvangerstraat en de Sint-Michielstraat, verkaveld in 45 percelen, wat aanleiding geeft tot het eerste officiële verkavelingsplan van Tielt; de verkaveling wordt uiteindelijk niet in die vorm gerealiseerd. Het hoekpand wordt opgesplitst waarbij het oostelijk deel (nr. 82) in de loop van de 20ste eeuw grondig wordt verbouwd. Van 1956 tot 1965 is er een café in ondergebracht. Baksteenbouw van een travee (oorspronkelijk zes traveeën) zijde Ieperstraat, vijf traveeën zijde Sint-Michielstraat en twee bouwlagen onder schilddak (leien) met kleine houten dakkapelletjes. Accent op hoektravee door uitkragend rond hoektorentje onder leien spits. Plint in breuksteen. Gebruik van natuursteen voor o.m. hoekblokken, raamkozijn (torenje), dorpels, gevel-, aanzet- en sluitstenen van strekken. Lijstgevel uitgewerkt als risalietgevel, oorspronkelijk doorbroken door dakvensters met kleine trapgevels zijde Ieper- en Sint-Michielstraat, thans verdwenen (Ieperstraat) of verbouwd (Sint-Michielstraat) cf. centrale traveeën uitlopend op afgeronde frontonbekroning met blinde boognis. Segmentbogige muuropeningen waarvan enkele gedicht. Nieuw schrijnwerk (kunststof). Begane grond verbouwd zijde Ieperstraat en verdwenen deuropening tussen tweede en derde travee zijde Sint-Michielstraat.

HEEMKUNDIGE KRING DE ROEDE VAN TIELT, Fototheek.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207 : Mutatieschetsen, Tielt, Afdeling 1, 1891/16, 1935/72.
DE GRYSE P., Tielt graag gezien, Aarsele-Kanegem-Schuiferskapelle-Tielt, Tielt, 2003, nr. 116.
MAES A.; VANDEPITTE P., Woonhuizen. Onbewust monumenten, Tielt, 1990, p. 56-57.
OSTYN R., Het verhaal van de Ieperstraat, Tielt, onuitgegeven nota, s.d., s.p.
OSTYN R., Historische stedenatlas van België, Tielt, Brussel, 1993, p. 89.
VERBRUGGE J., Tieltse caférijkdom. Een overzicht van cafés en uitbaters tussen 1900 en 1980, in De Roede van Tielt, jg. 11, nr. 2-3-4, 1980, p. 87-89.


Bron     : Callaert G. & Santy P. met medewerking van Boone B., Devooght K. & Moeykens S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Santy, Pieter


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Restant van hoekcomplex in traditionele stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86699 (Geraadpleegd op 08-05-2021)