erfgoedobject

Eenheidsbebouwing

bouwkundig element
ID
86700
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86700
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Eenheidsbebouwing
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Eenheidsbebouwing
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Eenheidsbebouwing oorspronkelijk bestaande uit panden opgetrokken volgens het kadaster in 1892 in opdracht van Hendrik Loosveldt uit Tielt; in 1900 uitgebreid met een derde pand langs de Deken Darraslaan. In de loop der tijd onder meer in gebruik als herberg en kapperszaak. In de loop van het eerste kwart van de 20ste eeuw worden nog enkele bijgebouwen op het erf opgetrokken en vergroot. Thans leegstaand en naar verluidt bedreigd met sloop voor vervangende nieuwbouw.

Eenlagige verankerde baksteenbouw van drie keer drie traveeën, afgeschuinde hoektraveeën, onder schilddak (zwarte mechanische pannen). Opvallende, wellicht later toegevoegde doorlopende houten dakkapellen, met telkens gekoppelde vensters waarin (gekleurd) glas in lood; geschilderde houten luikjes. Opvallend beraapte gevelpartijen onder overkragende geschilderde kroonlijst op platte consoles. Puilijst met rechthoekige panelen in gecementeerde omlijsting. Repetitief dubbelhuisschema van deels beglaasde deur met aan weerszijden grote winkelramen met drieledige bovenlichten, telkens gevat in vlakke gecementeerde omlijsting; arduinen onderdorpels. Aan noordwestzijde, enkele verwaarloosde, eenlagige witgekalkte bakstenen bijgebouwen onder zadeldak van Vlaamse pannen.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, Mutatieschetsen Tielt (207), Afdeling 1, 1892/158, 1900/23, 1915/26.
  • VERBRUGGE J. 1980: Tieltse caférijkdom. Een overzicht van cafés en uitbaters tussen 1900 en 1980, De Roede van Tielt 11.2-3-4, 70-72.

Bron     : Callaert G. & Santy P. met medewerking van Boone B., Devooght K. & Moeykens S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Santy, Pieter
Datum  : 2007


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Eenheidsbebouwing [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86700 (Geraadpleegd op 08-05-2021)