erfgoedobject

Sint-Michielsinstituut

bouwkundig element
ID
86746
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86746

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig "Sint-Michielsinstituut" of "Klein College", deel uitmakend van het Sint-Jozefscollege (zie nummer 59), gebouwd in 1842.

Historiek

De paters Minderbroeders (zie nummer 17) laten in 1842 een nieuwe school met kapel naar ontwerp van broeder Paschalis Baert optrekken waar ze het "Institut Saint-François" in onderbrengen, de Franse School die van 1836 tot 1866 bij het college gevoegd is. In 1882 wordt hier een voorbereidende afdeling voor de humaniora opgericht, gekend als het "Sint-Michielsgesticht" of het Klein College met internaat. Voor de huishoudelijke taken en de ziekenzorg wordt een beroep gedaan op de Zusters van het Geloof (zie Ruiseleedsesteenweg nummer 42) die later ook in het "Groot College" taken opnemen. In 1903 wordt een nieuwe kapel ingezegend.

Van 1910 tot eind jaren 1940 wordt er voor het onderwijs beroep gedaan op de broeders Maristen; de algemene leiding blijft bij het bestuur van het Sint-Jozefscollege. Tijdens de Eerste Wereldoorlog richt men de studiezalen en klaslokalen van het college en van het Sint-Michielsgesticht in als stallingen voor paarden. In 1922 wordt de voorgevel gerestaureerd door architect A. Vandekerckhove (Ingelmunster). In 1950-1951 gebeurt een uitbreiding met klassen en een gaanderij naar ontwerp van architect Albert Impe (Tielt) en uitgevoerd door aannemer Edgard Lievens (Tielt).

In 1955 wordt bij de lagere school de Onze-Lieve-Vrouweschool (zie Oude Stationstraat) gevoegd, in 1957 uitgebreid met de Sint-Godelieveschool, alle deel uitmakend van het Sint-Jozefsinstituut. In 1959 wordt de gemeentelijk gemengde lagere school en de kleuterafdeling afgeschaft. In 1971-1972 volgt het opdoeken van het internaat van de lagere afdeling. Een jaar later gebeurt de fusie van de in de jaren 1950 opgerichte afdeling Bijzonder Onderwijs en "Regina Pacis" (zie Ieperstraat nummers 32-42) die samen worden ondergebracht in de Sint-Pieterschool in de Peperstraat (zie Peperstraat nummers 6-8).

In het laatste kwart van de 20ste eeuw wordt enkel nog de benedenverdieping benut door de landbouwschool. In 2003 wordt nog een kleine aanbouw aan de noordoostzijde afgebroken. Anno 2006 leegstaand.

Beschrijving

Neoclassicistisch pand van negen traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak (nok evenwijdig met straat). Geelbruine bakstenen lijstgevel met pilastervormige hoekpenanten en attiek onder geprofileerde houten kroonlijst. Doorlopende lekdrempels. Verankerde bakstenen zijgevels. Natuurstenen onderdorpels, voorheen doorlopend in tweede bouwlaag. Rechthoekige muuropeningen gevat in licht geprofileerde bakstenen omlijstingen. Houtwerk met grote roedeverdeling; achtvlakvensters in plaats van oorspronkelijke zesvlakvensters. Verdwenen luiken in rechtertraveeën op begane grond. Verdwenen opschrift "INSTITUT ST MICHEL" boven centrale benedenvensters. Oorspronkelijk twee ingangsdeuren in derde (vervangen door venster) en zevende travee, gevat in pilastervormige bakstenen omlijsting op dito neuten en bekroond door driehoekig fronton. Vleugeldeur met tweedelig bovenlicht. Twee getraliede keldervensters onder strek in rechtertraveeën.

Twee haakse achterbouwen, onder meer voormalige kapel.

  • Heemkundige Kring De Roede van Tielt, Fototheek.
  • Stadsarchief Tielt, Bouwaanvragen, 1922/32 nummer 3212.
  • DE GRYSE P. 2003: Tielt graag gezien, Aarsele-Kanegem-Schuiferskapelle-Tielt, Tielt, nummer 108.
  • NEYT L. 1983: Generaties Tieltenaars op de schoolbanken. Van Vlaamse en Franse kostschool tot lagere afdelingen van het Sint-Jozefscollege, 1788-1983, De Roede van Tielt 14.2.
  • OSTYN R. 1993: Historische stedenatlas van België, Tielt, Brussel, 111-112, 121.
  • VANDEPITTE P. 1975: Van Thielt tot Tielt, Tielt, nummer 55.

Bron     : Callaert G. & Santy P. met medewerking van Boone B., Devooght K. & Moeykens S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Santy, Pieter
Datum  : 2007


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint-Michielsinstituut [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86746 (Geraadpleegd op 17-06-2021)