erfgoedobject

Sint-Godelieveschool

bouwkundig element
ID
86752
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86752

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Sint-Godelieveschool
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Krommewalstraat nr. 1/ Kerkstraat/ Peperstraat. Hoofdgebouw van de voormalige Sint-Godelieveschool, thans "Regionaal Dienstencentrum Zonnewende-v.z.w. Familiezorg West-Vlaanderen".

Historiek.
Op deze locatie is eertijds het middeleeuwse kerkschooltje gelegen dat in 1452-1453 door het leger van Filips de Goede en de Gentse Groententers wordt vernield en pas in 1547 wordt herbouwd.
Vanaf het einde van de 18de eeuw tot 1841 wordt er een stadskostschool voor jongens ondergebracht en van 1843 tot 1863 een meisjeskost- en dagschool, later de gemeentelijke lagere meisjesschool.
Na afbraak van de gebouwen wordt in 1863-1865 een nieuwe gemeentelijke meisjesschool of Sint-Godelieveschool gebouwd met hoofdgebouw haaks ingeplant op de Krommewalstraat. Het beheer van de school is in handen van de Zusters van Rollegem.
Nadat de meisjesschool in 1879 wordt overgebracht naar de Ieperstraat (cf. Ieperstraat nrs. 32-42 en nrs. 44-48) worden in de gebouwen de oefenschool "Sainte-Marie" (cf. nrs. 7-9) op de bovenverdieping en de betalende gemeentelijke jongensschool (1886) op de benedenverdieping ondergebracht.
In 1899 wordt de oefenschool overgebracht naar de Bruggestraat waarna ook de kosteloze Sint-Michielschool er zijn intrek neemt.
In 1899-1901 wordt de tuin aan de kerkzijde omgebouwd tot speelplaats met galerij en toiletten; aan de noordzijde van het gebouw langs de Krommewalstraat wordt een deel bijgebouwd.
In 1906-1908 wordt een haakse kleine kapelvleugel langs de Kerkstraat en een grote kapelvleugel langs de Peperstraat opgetrokken voor de lagere afdeling van het Sint-Jozefscollege. Een nieuwe overdekte speelplaats met klassen wordt ingericht.
Het stadsplan getekend door onderwijzer Edmond De Slypere van ca. 1880 geeft de schoolgebouwen weer met het haaks op de straat ingeplante hoofdgebouw onder schilddak en centrale traveeën van zuidgevel bekroond door fronton; tevens zijn de twee kapelvleugels van 1908 te zien waardoor het plan ev. recenter te dateren is.
In de jaren 1920 gebeuren nog enkele herinrichtingswerken.
De school wordt in 1935 grotendeels herbouwd naar ontwerp van architect Gerard Vande Weghe (Tielt).
Na fusie met de O.-L.-Vrouweschool in de Oude Stationstraat worden de schoolgebouwen in 1957 overgedragen aan het bisdom en deel van het Sint-Jozefsinstituut.
Eind jaren 1950 wordt de kleine kapel aan de Kerkstraat omgebouwd tot studie- en gymzaal. In de jaren 1970 wordt de vleugel aan de Peperstraat verbouwd tot school voor Bijzonder Onderwijs, de Sint-Pieterschool. Omwille van leegstand eind jaren 1990 worden de gebouwen door de stad aangekocht voor een nieuwe bestemming en nogmaals gedeeltelijk aangepast.
Thans is in het hoofdgebouw langs de Krommewalstraat het "Regionaal Dienstencentrum Zonnewende-v.z.w. Familiezorg West-Vlaanderen" gehuisvest. De school langs de Peperstraat is recent leegstaand (cf. Peperstraat nrs. 6-8); de kleine kapel is verbouwd en heringericht met lokalen voor de Kunstacademie (cf. Kerkstraat nr. 13).

Beschrijving.
Hoofdgebouw in mengeling van neoclassicistische en traditionele stijl met aan de zuidzijde voormalige speelplaats, thans heringericht tot parking met hoge vernieuwde bakstenen ommuring en toegang via nieuw ijzeren hek langsheen de Kerkstraat; door haakse witgekalkte bakstenen muur gescheiden van parking bij voormalige kapelvleugel met lokalen voor de Kunstacademie.
Baksteenbouw van elf traveeën en twee bouwlagen onder vernieuwd schilddak (nok evenwijdig met straat; zwart geglazuurde mechanische pannen). Omlopende overkragende en geprofileerde witgeschilderde houten kroonlijst. Roodbakstenen lijstgevel met gebruik van lichtgele baksteen voor hoge plint, getrapte band in tweede bouwlaag en druiplijsten, doorlopend in tweede bouwlaag. Hoekpenanten oplopend in aflijnende gekoppelde rondboogfries.
Natuurstenen onderdorpels. Getoogde muuropeningen waarin nieuw schrijnwerk (kunststof). Deuropeningen in vierde en achtste travee; nieuwe deuren. Natuurstenen trappen (resp. drie en twee treden). Zuidzijgevel met vernieuwd bakstenen parement en grote rondboognissen; rechts, nieuwe zijtoegang, links met rechthoekige nis waarin O.-L.-Vrouwebeeld met Kind op afgeronde getrapte bakstenen console.
Haakse klasvleugel verbouwd in 1935 met lichtgeel bakstenen parement en rechthoekige muuropeningen (o.m. traplicht) met doorgetrokken betonnen lateien. Zuidgevel recent aangepast waarbij o.m. de kleine roedeverdeling van de klasvensters vervangen is door nieuw schrijnwerk (kunststof).

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207 : Mutatieschetsen, Tielt, Afdeling 1, 1901/128, 1910/38.
DESMET G.; DEVRIENDT J., Het godsdienstig leven te Tielt in het verleden en op heden, Geschiedkundige gegevens & samenstelling van den historischen stoet, Tielt, 1938, p. 25-26.
NEYT L., Generaties Tieltenaars op de schoolbanken. Van Vlaamse en Franse kostschool tot lagere afdelingen van het Sint-Jozefscollege, 1788-1983, in De Roede van Tielt, jg. 14, nr. 2, 1983.


Bron     : Callaert G. & Santy P. met medewerking van Boone B., Devooght K. & Moeykens S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Santy, Pieter


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint-Godelieveschool [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86752 (Geraadpleegd op )