erfgoedobject

Historische hoeve

bouwkundig element
ID
86760
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86760

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Historische hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Kerkebosstraat nr. 4/ Lakemeersstraat. Historische hoeve minimaal opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw, cf. losstaande volumes van woonhuis met aangebouwde stal en enkele bijgebouwen weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778) en op de Atlas der Buurtwegen (1847); beboomd erf en poel aan oostzijde weergegeven op het gereduceerd kadasterplan van het Krijgsdepot (1853). In de tweede helft van de 20ste eeuw wordt een nieuw woonhuis gebouwd op de plaats van een ouder bijgebouw. Het oorspronkelijk woonhuis is thans ingericht als stal, doch blijft als 18de-eeuwse volume vrij gaaf bewaard.
Toegang langsheen de Kerkebosstraat via ijzeren hek tussen betonnen pijlers met bolbekroning; nieuwe toegang via de Lakemeersstraat. Door meidoornhaag omgeven erf, deels verhard aan noordzijde; bewaarde poel aan oostzijde en recentere waterpartij aan zuidwestzijde. Centraal op het erf, oorspronkelijk woonhuis. Witgekalkte en verankerde baksteenbouw met gepekte plint onder zadeldak met overkraging op houten kardoezen; aangebouwde stal onder lagere nok (nok loodrecht op straat; Vlaamse pannen) met sleepdak aan noordzijde. Oorspronkelijke houten onderdorpels deels vervangen door gesinterde bakstenen op hun kant. Rechthoekige muuropeningen met bewaarde groengeschilderde houten kozijnconstructie, waarvan onderlichten beluikt en voorzien van dievenijzers. Rechthoekige en segmentboogvormige deurtjes; tweedelig laadluik in oostzijpuntgevel van stal. Recente lagere aanbouw aan noordwestzijde (snelbouwsteen). Bewaarde interieurelementen van het oorspronkelijk woonhuis zijn o.m. twee grote schouwen waarvan een met datering "1722" (?) in schouwbalk; kelder onder witgekalkt tongewelf.
Ten westen, haakse bakstenen schuur onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; golfplaten), in kern vermoedelijk 18de-eeuws, doch verbouwd in de 20ste eeuw; gewijzigde muuropeningen en nieuwe metalen poort; recente aanbouw aan oostzijde.
Ten zuidoosten van de schuur, half ondergrondse begroeide bakstenen aardappelkelder met conisch gewelf, voorzien van nieuw gemetste bakstenen toegang met korfboogopening waarin houten hekje. Aan noordzijde van het erf, parallel met het oud woonhuis, nieuw woonhuis uit de tweede helft van de 20ste eeuw, met recente loods en stal resp. aan noord- en zuidoostzijde.


Bron     : Callaert G. & Santy P. met medewerking van Boone B., Devooght K. & Moeykens S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Santy, Pieter


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Historische hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86760 (Geraadpleegd op 14-04-2021)