erfgoedobject

Standbeeld van barbier Olivier De Neckere

bouwkundig element
ID
86768
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86768

Juridische gevolgen

Beschrijving

Standbeeld van barbier Olivier De Neckere (Tielt, 1434 - Parijs, 1484), ook gekend als "Le Dain" (of "Le Daim"), "Le Diable" of "Le Mauvais", gemaakt door de Tieltse beeldhouwer-kunstsmid Jef Claerhout (°1937).

Olivier De Neckere is de zoon van een Tieltse barbier die zich aan het Franse hof opwerkt tot hofbarbier, vertrouweling en raadgever van de Franse koning Lodewijk XI, ook gekend als de "Spinnenkoning". Deze verleent hem diverse schenkingen en officiële titels en verheft hem in de adelstand met de titel "Olivier Le Dain" (damhert). Hij wordt na de dood van de koning in 1483 opgeknoopt aan de galg op 21 mei 1484.

Deze historische figuur wordt opgevoerd in werken van enkele 19de-eeuwse schrijvers, onder meer sir Walter Scott ("Quentin Durward"), Victor Hugo ("Notre-Dame de Paris") en Alfred Neumann ("Ter Teufel").

Het beeld wordt in 1984 opgericht op initiatief van de heemkundige kring De Roede van Tielt en aanvankelijk geplaatst in de voorhal van het Cultureel Centrum "Gildhof". In 1986 officieel onthuld op de Hoogmarkt, op een gekasseid driehoekig pleintje aan de westzijde van de hallentoren.

Bronzen beeld op hoge sokkel. Naakte figuur met hertengewei op hoofd, verwijzend naar zijn adellijke titel, gespleten duivelspoten, de strop om de hals tussen de benen uitlopend als duivelstaart, werkattributen in de hand en in de rug beschermd door een kruisspin, een allusie op de "Spinnenkoning". Opschriften op sokkel: "OLIVIER/ DE DUIVEL/ TIELT +- 1434 PARIJS 1484/ GEBOREN OLIVIER DE NECKERE/ GEADELD LE DAIN", "DE DUIVEL STAAT HIER/ OLIVIER GEDOOPT/ KONINKLIJK BARBIER/ BERECHT EN OPGEKNOOPT", "CY-CIST LE DIABLE/ BAPTIZE LE DAIN/ JUGE PENDABLE/ BARBIER SUZERAIN/ ROLAND DE MONTFAUCON 1484", "OP INITIATIEF VAN DE/ HEEMKUNDIGE KRING/ DE ROEDE VAN TIELT/ GESCHONKEN AAN DE/ BEVOLKING MET STEUN VAN/ STAD TIELT/ DUVEL/ EN VELE ANDEREN/ 1984".

  • BILLIET J.; VANDERMEULEN J., Olivier - Het verhaal van een Tieltse duivel (Tielt 1434 - Parijs 1484), in De Roede van Tielt, 1984.
  • DE VRIENDT J., Schetsen voor de Geschiedenis van Thielt, Reeks: Bekende Mannen, Olivier de Neckere, anders gezegd “Olivier le Dain”, XVde eeuw, in Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, nieuwe reeks, jg. 15, 1936, p. 258-285.
  • DYSERINCK H., Een nabetrachting bij het beeld van Olivier De Neckere (1434-1484), in De Roede van Tielt, jg. 29, nr. 1, 1998, p. 2-12.
  • HOFLACK M., Langs Vlaamse Wegen. Tielt, Brussel, 1997, p. 4-5.
  • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan... praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 227.
  • Stadswandeling Tielt, brochure Dienst Info, Toerisme en Feestelijkheden, Tielt, s.d., s.p.
  • VANDEPITTE P., Tielt. Speuren naar heden en verleden van Tielt, Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Tielt, 1985, p. 35.
  • VANHAVERBEKE M., Stapstenen door Tielt, in Kreo, jg. 14, nr. 4, 2005, p. 58.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Standbeeld van barbier Olivier De Neckere [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86768 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.