Laatclassicistische burgerhuizen Het Witte Paard en Belle et Beau

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Tielt
Deelgemeente Tielt
Straat Markt
Locatie Markt 20, 21, Tielt (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Tielt (adrescontroles: 08-06-2007 - 08-06-2007).
  • Inventarisatie Tielt (geografische inventarisatie: 03-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Laatclassicistische burgerhuizen Het Witte Paard en Belle et Beau

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed bufferzone Belfort en halle: buffer

Deze aanduiding is geldig sinds 04-12-1999.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Markt nrs. 20-21/ Sint-Janstraat. "Het Witte Paard" en "Belle et Beau", laatclassicistische panden met invloed van empirestijl (nr. 21). Deze huizen vormen oorspronkelijk één bouwblok samen met nr. 19 (voorheen o.m. café "Den Opzet", thans gesloopt voor nieuwbouw "'t Hooghuys") en het huis nr. 2 (verbouwd) in de Sint-Janstraat, cf. o.m. architecturale uitwerking, doorlopende woon- en slaapvertrekken en kelders.
Op het stadsplan van Philip Jan Lemaieur van 1786 en op het primitief kadasterplan (ca. 1830) staan twee smalle volumes (nrs. 19 en 20) weergegeven, een breder hoekpand (nr. 21) en een klein volume langs de Sint-Janstraat. In de tweede helft van de 19de eeuw zouden de huizen eigendom geweest zijn van brouwerij Loosveldt in de Ieperstraat.
Nr. 20, dat een smalle uitweg heeft langs de Sint-Janstraat kent enkele wijzigingen die eigenaar en winkelier Constant Lamblin laat uitvoeren, o.m. uitbreiding met een bijgebouw, aanbrengen van nieuwe vensteropeningen in de gevel zijde Sint-Janstraat (1885), omvorming van deel van de achterbouw in magazijn (1895) en optrekken van een nieuw bijgebouw achteraan (1900). Van 1925 tot 1952 heeft Albert Lietaert, dirigent en componist, hier een combinatie van kruideniers- en muziekwinkel; vanaf 1952 café onder huidige benaming.
Gepleisterde en geschilderde baksteenbouw van twee traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (Vlaamse pannen). Geprofileerde houten kroonlijst bij nr. 21. Tweede bouwlaag met brede rondboogvensters, bij nr. 21 onder waterlijsten met gestrekte uiteinden; gestileerde ijzeren balkonleuningen, o.m. doorlopend bij centrale traveeën. Schrijnwerk van oorspronkelijk driedelige rondboogbovenvensters thans vernieuwd (kunststof). Derde bouwlaag met smalle gekoppelde rechthoekige vensters. Bij nr. 21 driedelige vensters met spitsbogig bovenlicht in empirestijl, gescheiden door middenstijl versierd met een vrouwen- of sfinxenhoofd onder Ionische voluten; erboven, fries onder kroonlijst met empirestucwerk tussen consooltjes, deels gepolychromeerd. Aangepaste begane grond voor horeca-uitbating (nr. 20) en handelszaak (nr. 21). Licht getoogde en rechthoekige muuropeningen in zijgevel.
Naar verluidt prijkt op het gewelf van de doorlopende kelder een groot cirkelvormig Christussymbool (1,2 m diameter).

ARCHIEF R-O WEST-VLAANDEREN - ONROEREND ERFGOED, Archiefnrs. W/00529 en Fotoarchief.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207 : Mutatieschetsen, Tielt, Afdeling 1, 1885/19, 1895/13, 1900/15.
DEVLIEGHER L.; GOOSSENS M., Vensters in West-Vlaanderen, in Oudheden in West- en Frans-Vlaanderen, Tielt, 1980, afb. 184.
MAES A.; VANDEPITTE P., Woonhuizen. Onbewust monumenten, Tielt, 1990, p. 10-11.
VERBRUGGE J., Tieltse caférijkdom. Een overzicht van cafés en uitbaters tussen 1900 en 1980, in De Roede van Tielt, jg. 11, nr. 2-3-4, 1980, p. 119-121.

Bron: Callaert G. & Santy P. met medewerking van Boone B., Devooght K. & Moeykens S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Santy, Pieter

Relaties

maakt deel uit van Markt

Markt (Tielt)

U kunt deze pagina citeren als:

Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Laatclassicistische burgerhuizen Het Witte Paard en Belle et Beau [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86774 (geraadpleegd op ).
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.