Parochiekerk Sint-Jozef-Werkman

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Tielt
Deelgemeente Tielt
Straat Mgr. Van Hovestraat
Locatie Mgr. Van Hovestraat 2, Tielt (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Tielt (adrescontroles: 08-06-2007 - 08-06-2007).
  • Inventarisatie Tielt (geografische inventarisatie: 03-01-2006 - 31-12-2006).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Jozef-Werkman

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologieparochiekerken
Dateringna WO II
Betrokken personen

Beschrijving

Gebouwd in 1955-1956 naar ontwerp van architect Albert Impe (Tielt).

Historiek.

In 1955 neemt deken Brys het initiatief om een hulpkerk en school op te richten in het westelijk deel van Tielt, toen nog behorend tot de Sint-Pietersparochie. In 1957 krijgt de hulpparochie "Sint-Jozef-Werkman" officieus het statuut van zelfstandige parochie. De grenzen ervan, met grondgebied deels in Pittem, worden pas in 1958 op kaart gezet. De officiële erkenning van de parochie gebeurt bij K.B. van 25 december 1959. Financiële middelen voor de bouw van de nieuwe kerk komen van de verkoop van het "Gildhof" (zie Sint-Michielstraat nummer 9). Na het optrekken van de Heilig Hartschool (nummer 6) in 1955, wordt de bouw van de kerk aangevat door de gebroeders Declerck op een perceel geschonken door Coralie Denys en haar nicht Suzanne Wauters. Oorspronkelijk is de kerk bedoeld als noodkerk, die naderhand zou kunnen gebruikt worden als patronagezaal; een definitieve kerk wordt evenwel nooit opgetrokken. In januari 1956 wordt de pas gebouwde westgevel vernield door een stormwind. De kerk wordt ingewijd op 2 september 1956 door de West-Vlaamse bisschop Joseph-Emiel De Smedt. In 1957 worden grasperken omheen de kerk aangelegd en een muur opgetrokken die verbinding maakt met de Heilig Hartschool aan de noordzijde. Tevens worden dubbele voorzetramen in de kerk geplaatst. In de periode 1958-1967 worden nog enkele herstel- en verfraaiingswerken uitgevoerd, onder meer vervanging van het glasraam in het rosas aan de voorgevel door glas-in-loodinvulling (1961), schilderen van de binnenmuren (1962), plaatsen van een nieuw altaar en verwijderen van de communiebank (1965) en verhogen van het altaar (1966). In 1971 wordt een ruim parkeerterrein ten zuiden van de kerk aangelegd.

Beschrijving.

Niet-georiënteerde kerk omzoomd door deels omhaagde grasperken en gesnoeide bomen; parking aan zuidzijde. Exterieur. Eenbeukige zaalkerk onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; zwarte mechanische pannen) met aan noordzijde aanbouw van twee bouwlagen onder lagere nok, waarvan onderbouw met driezijdige afsluiting. Eenvoudig materiaalgebruik van roodbakstenen parementen verlevendigd door witschildering van kroonlijst en vensteromlijstingen. Sobere vormgeving getypeerd door zuid- en noordgevel uitlopend op steunberen met grote puntgevel als voorgevel (zuidgevel), waarboven smal open klokkentorentje onder schilddak (leien); zijgevels verticaal geritmeerd door vensters in doorgetrokken smalle nissen. Schrijnwerk met roedeverdeling.

Voorgevel geaccentueerd door grote rosas (glas-in-loodinvulling) in top. Centraal inkomportaal onder grote rechte luifel; driedelige deur met rastervormige beglazing. Belendende smalle getoogde zijlichten.

Interieur. Heldere eenbeukige ruimte met sobere binnenafwerking onder keperboogvormige bedaking. Onbeschilderde bakstenen lambrisering waarboven gepleisterde en geschilderde wanden. Hoge rechthoekige vensters met natuurstenen onderdorpels. Rood-zwarte tegelvloer. Hoofd- en zij-inkom via segmentboogdeuren in natuurstenen omlijsting, waarboven licht uitgebouwd doksaal. Hoger gelegen koorpartij in keperboogvormige uitbouw met hogere vensterpartij waarin geometrische (gekleurde) glas-in-loodinvulling.

Mobilair. Eenvoudig kerkmeubilair, aangebracht vlak na de bouw in de jaren 1955-1957. Nieuw stenen altaar aangebracht in 1965 met bijhorende kandelaars vervaardigd door André Meirhaeghe. Biechtstoel door de firma Neirinck; verwijderde communiebank en preekstoel van dezelfde firma. Doopvont met spits metalen deksel op gebosseerde ronde witstenen pijler met hardstenen sokkel.

Beeldhouwwerk (witsteen): Heilig Hart, Onze-Lieve-Vrouw en "Kind Jezus van Praag" (1960) naar ontwerp van beeldhouwer Momirel (Doornik) (gesigneerd); Sint-Jozef naar ontwerp van beeldhouwer Maurice Vander Meeren (Tielt) (gesigneerd).

Geschilderde kruisweg door Victor-Albéric Duyver (Tielt) (gesigneerd), geschenk van de Commissie van Openbare Onderstand. Orgel overgebracht in 1967 van de Sint-Jozefskliniek te Pittem, in oorsprong afkomstig van de Sint-Sixtusabdij van Westvleteren; hersteld door Delmotte (Doornik); orgelkast vervaardigd door firma Neirinck. Klokje uit het voormalige jeugdhuis (huidig "Vijverhof", zie Kortrijkstraat nummers 66-68) geschonken door de stad.

  • Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Cultuurpatrimonium van onze Tieltse kerken, in Info Tielt, jaargang 5, nummer 3, 1976, p. 86.
  • OSTYN R., Decanaat Tielt, Tielt, Sint-Pieters, in MUYLAERT F. (red.), Kerken in West-Vlaanderen. Deel 1, Parochiekerken decanaten Izegem - Lichtervelde - Roeselare - Staden - Tielt - Torhout, Roeselare, 1992, p. 101-102.
  • Parochie Sint-Jozef-Werkman vijftig jaar 1956-2006, Tielt, 2006.
  • VERBRUGGE J., Kerken, kapellen, veldkapellen en devotiekruisen in Tielt, Tielt, s.d.

Bron: Callaert G. & Santy P. met medewerking van Boone B., Devooght K. & Moeykens S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Santy, Pieter

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Mgr. Van Hovestraat

Mgr. Van Hovestraat (Tielt)

omvat Orgel kerk Sint-Jozef-Werkman

Tielt (Tielt)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.