erfgoedobject

Toegangsdreef Minderbroedersklooster

bouwkundig element
ID
86807
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86807

Juridische gevolgen

Beschrijving

Korte beboomde toegangsdreef aan de westzijde van de Kortrijkstraat, samen met het klooster en de kerk van de Minderbroeders (zie Kortrijkstraat nummer 17) beschermd als monument bij B.V.E. van 23/12/1986.

De korte haakse lindendreef wordt in 1776 aangelegd als toegang tot de paterskerk van 1707 en het 17de-eeuwse kloostercomplex; naar verluidt de oudste aangeplante bomenrij in Tielt. Vóór 1785 zijn er kruiswegstaties geplaatst in de dreef, later verwijderd. Voorheen staan links en rechts van de dreef aan de Kortrijkstraat kleine gebouwtjes opgesteld, respectievelijk een bergplaats voor een draagstoel en het "speijekot" met de in 1774 geplaatste brandspuit van de stad. In 1864 wordt de toegang tot de dreef aan de straatzijde afgesloten met ijzeren hekkens voorzien van gaslantaarns, in de 20ste eeuw verwijderd. In 1971 wordt de toegangsdreef eigendom van het stads- en provinciebestuur. In 2005 worden twee linden vervangen door nieuwe omwille van aantasting door schimmel. De dreef leidt thans tevens naar de parking aan het Minderbroedersplein, aangelegd op de plaats van de voormalige moestuin van het klooster, en naar het aanpalende stadspark (zie Ieperstraat nummers 44-48).

Gekasseide dreef omzoomd door gesnoeide linden in recenter aangelegde smalle grasperken.

 • Archief R-O West-Vlaanderen - Onroerend Erfgoed, Archiefnummers W/00529, DW000525.
 • Dexia-archief, Prentkaartencollectie, Brussel.
 • Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Fototheek, opnames 1943.
 • Provinciale Bibliotheek en Documentatiecentrum West-Vlaanderen, iconografische collectie.
 • DE GRYSE P. 2003: Tielt graag gezien, Aarsele-Kanegem-Schuiferskapelle-Tielt, Tielt, nummer 97.
 • HOLLEVOET F. e.a. 2005: Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 232.
 • OSTYN R. 1993: Historische stedenatlas van België, Tielt, Brussel, 40, 61, 111-112.
 • S.N. 1868-1871: Beknopte geschiedenis der Recollecten Kloosters in West-Vlaenderen. §3. Klooster van Thielt, in: Almanach der bisdommen van Brugge en Gent, Brugge, 178-184.
 • S.N. 1974: Kort overzicht van 350 jaar minderbroeders te Tielt, brochure, [Tielt].
 • S.N. 1974: Korte gids bij het bezoek aan kerk en klooster der minderbroeders Tielt, brochure uitgegeven naar aanleiding van jubileum van de Tieltse "Lions-club", [Tielt].
 • S.N. 1987: Gids voor Groot-Tielt 1987, Tielt, 154.
 • S.N. 2007: Na 383 jaar verlaten de Minderbroeders Tielt, De Roede van Tielt 1, 8.
 • VANDEPITTE P. 1975: Van Thielt tot Tielt, Tielt, nummer 11.
 • VAN PUYMBROUCK A. 1883: Eenige bladzijden uit de geschiedenis van het klooster der EE. PP. Minderbroeders-Recollecten te Thielt, 1833-1883, Tielt.
 • VERSCHUERE A. 1933: De Minderbroeders te Thielt (1624-1933), Tielt.

Bron     : Callaert G. & Santy P. met medewerking van Boone B., Devooght K. & Moeykens S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Santy, Pieter
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Geleide lindendreef bij Minderbroederklooster

 • Is gerelateerd aan
  Klooster en kerk van de Minderbroeders


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Toegangsdreef Minderbroedersklooster [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86807 (Geraadpleegd op )