Kloostergebouw van de Zusters van het Geloof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Tielt
Deelgemeente Tielt
Straat Peperstraat
Locatie Peperstraat 13, Tielt (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Tielt (adrescontroles: 08-06-2007 - 08-06-2007).
  • Inventarisatie Tielt (geografische inventarisatie: 03-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kloostergebouw van de Zusters van het Geloof

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Peperstraat nr. 13/ Krommewalstraat. Kloostergebouw van de Zusters van het Geloof met aanpalende voormalige materniteit "Ave Maria".

Historiek.
Op de noordelijke hoek met de Krommewalstraat is sinds 1895 het Sint-Rochusklooster gelegen, ondergebracht in een laatclassicistisch pand, de oude herberg-brouwerij "Den Uil", waarvan het volume reeds weergegeven is op het stadsplan van Philip Jan Lemaieur van 1786. De nieuwe stichting Sint-Rochus, een afdeling van de Zusters van het Geloof, ontstaat in 1879 en is ondergebracht in een woonhuis in de Ieperstraat, eigendom van Adile-Eugène Mulle de Terschueren. Omwille van verbouwingen verhuizen ze achtereenvolgens naar een kleiner aanpalend pand in de Ieperstraat en naar een huis in de Kortrijkstraat, tot de verhuis naar de huidige locatie in 1895.
In 1937 gebeurt de overname door de Zusters van het Geloof, die aan de oostzijde ervan een nieuwbouw, bestaande uit twee haakse vleugels, naar ontwerp van architect Albert Impe (Tielt) laten optrekken waarin de materniteit "Ave Maria" wordt ondergebracht. Zowel het oude kloosterpand op de hoek met de Krommewalstraat als de materniteit raken zwaar beschadigd na beschietingen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
De zusters laten reeds in het begin van de jaren 1940 een nieuw kloostergebouw optrekken naar ontwerp van dezelfde architect (cf. signering).
In 1980 wordt de materniteit ondergebracht in het nabijgelegen Sint-Andriesziekenhuis (cf. nrs. 7-9), waarbij het oude kloostercomplex onderdeel wordt van het Woon- en Zorgcentrum Sint-Andries en dienst doet als klooster.

Beschrijving.
Op de hoek met de Krommewalstraat, herbouwd kloosterpand van twee bouwlagen onder pannen schilddak; kleine dakkapellen onder licht gebogen bedaking. Typerend materiaalgebruik van rode baksteen en simili voor vlakke omlijstingen van rechthoekige vensters, in tweede bouwlaag onder getoogde ontlastingsboog. Gebruik van natuursteen voor plint, onderdorpels en brede omlijsting van centrale inkom. Opengewerkte hoek door dubbele rondboogopening met centrale uitlopende bakstenen pijler. Erboven, hoeknis waarin beeldje van Sint-Rochus, afkomstig van het vroegere kloostergebouw en gespaard bij de vernielingen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Verdiepte inkom; natuurstenen trap (drie treden).
Aan oostzijde, voormalige materniteit. Interbellumpand van een à twee bouwlagen onder platte bedaking. Roodbakstenen parement met gebruik van natuursteen voor plint, omlijsting inkom en vensterpenanten. Boven inkom, typerende belettering "AVE MARIA" bekroond door gestileerd, half ingewerkt natuurstenen O.-L.-Vrouwebeeld naar ontwerp van de Tieltse beeldhouwer Maurice Vander Meeren.

HEEMKUNDIGE KRING DE ROEDE VAN TIELT, Fototheek.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207 : Mutatieschetsen, Tielt, Afdeling 1, 1937/62, 1943/43.
DE GRYSE P., Tielt graag gezien, Aarsele-Kanegem-Schuiferskapelle-Tielt, Tielt, 2003, nr. 151.
MARTENS W., Mei 1940. De regio Tielt in de vuurlinie, Tielt, 2003, p. 85.
RAVYTS K.; STRUYVE P., Het Tieltse 1940-1945, Bedreigd Bezet Bevrijd, Tielt, 1995, p. 38-39, 111.
VANRENTERGHEM B., De Congregatie van de Zusters van t' Geloof, Bakermat in Tielt, verspreiding en evolutie, onuitgegeven studie, 2000-2001, p. 40.
VERBRUGGE J., Kerken, kapellen, veldkapellen en devotiekruisen in Tielt, Tielt, s.d.

Bron: Callaert G. & Santy P. met medewerking van Boone B., Devooght K. & Moeykens S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Santy, Pieter

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Peperstraat

Peperstraat (Tielt)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.