Lourdesgrot met ommegang van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Tielt
Deelgemeente Tielt
Straat Poelberg
Locatie Poelberg zonder nummer, Tielt (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Tielt (adrescontroles: 08-06-2007 - 08-06-2007).
  • Inventarisatie Tielt (geografische inventarisatie: 03-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Lourdesgrot met ommegang van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de aanduiding als erfgoedlandschap Erfgoedlandschap Poelberg - Meikensbossen

Deze aanduiding is geldig sinds 10-07-2014.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Poelberg z.nr./ bij nr. 1. Lourdesgrot met ommegang van O.-L.-Vrouw van Zeven Smarten, gelegen op de heuvel van de Poelberg aan de zuidzijde van het voormalige klooster "De Hoop" met het Poelbergschooltje (cf. Poelberg nr. 1). Opgericht in 1938 (jaartalsteen in muur) op initiatief van de Zusters van het Geloof (cf. Ruiseleedsesteenweg nr. 42), meer bepaald door zuster Clothilde Verstraete, die hiervoor grond van de moestuin bij hun klooster ter beschikking stelt. Ontwerp en uitvoering door Maurice Neirinck, toenmalig schepen van Tielt (signering muur). Wordt naar verluidt opgetrokken met resterend materiaal (graniet- en zandsteen) van de O.-.L-Vrouwekerk waarvan de bouw in datzelfde jaar voltooid is (cf. Stationstraat). Staat in die tijd gekend als één der fraaiste Lourdesgrotten van het bisdom en als het drukst bezochte bedevaartsoord van Tielt .
Groots opgevatte Lourdesgrot, hoger gelegen dan de straat. Omhaagd parkje met losse verharding, afgescheiden van de straat door muren in breuksteen met ijzeren hek. Toegankelijk via dubbele trap in breuksteen en dito hekpijlers. Grotendeels door klimplanten overgroeide rotskapel met smalle nis waarin beeld van O.-L.-Vrouw; erboven, banderol met opschrift "IK BEN DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS". Aan de voet, vrijstaand gepolychromeerd beeld van H. Bernadette op rotssculptuur.
Ommegang bestaande uit zeven open kapelletjes waarvan muren in granietbreuksteen; gebruik van natuursteen voor vlakke afdekking, nisdorpel en -boog, l.g. met geschilderde Romeinse nummering. Bas-reliëfs met voorstelling van de Zeven Smarten. Betonnen knielbanken.

HEEMKUNDIGE KRING DE ROEDE VAN TIELT, Fototheek.
DEGRANDE V., Inventaris van de kapellen in West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, s.l., s.d., nr. 15.
DE GRYSE P., Tielt graag gezien, Aarsele-Kanegem-Schuiferskapelle-Tielt, Tielt, 2003, nr. 144.
VANDEPITTE P., Van Thielt tot Tielt, Tielt, 1975, nr. 65.
VANRENTERGHEM B., De Congregatie van de Zusters van t' Geloof, Bakermat in Tielt, verspreiding en evolutie, onuitgegeven studie, 2000-2001, p. 44.
VERBRUGGE J., Kerken, kapellen, veldkapellen en devotiekruisen in Tielt, Tielt, s.d.

Bron: Callaert G. & Santy P. met medewerking van Boone B., Devooght K. & Moeykens S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Santy, Pieter

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Poelberg

Poelberg (Tielt)

U kunt deze pagina citeren als:

Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Lourdesgrot met ommegang van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86813 (geraadpleegd op ).
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.