Watertoren

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Tielt
Deelgemeente Tielt
Straat Stedemolenstraat
Locatie Stedemolenstraat 23, Tielt (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Tielt (adrescontroles: 08-06-2007 - 08-06-2007).
  • Inventarisatie Tielt (geografische inventarisatie: 03-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Watertoren

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologiewatertorens
Dateringna WO II
Betrokken personen

Beschrijving

Stedemolenstraat nr. 23. Watertoren gebouwd in 1956 in opdracht van de Maatschappij van Nationale Waterleidingen op een terrein tussen de Stedemolenstraat en de Deken Darraslaan. De bouw van de watertoren en het bijhorend woonhuis (nr. 25) wordt pas in 1960 in het kadaster geregistreerd.
Omwille van de slechte staat van het schrijnwerk en het afschilferen van het bakstenen parement door thermische spanningen, wordt de watertoren in 1998 gerenoveerd naar ontwerp van architect Ortwin Deroo in opdracht van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening. Hierbij wordt de toren ingepakt in een glazen omhulsel waardoor een nieuw uitzicht ontstaat, doch de oude toren zichtbaar blijft.
Watertoren van het cilindervormige type "B1/B" met inhoud 600 m³, zonder uitwendig onderscheid tussen voet en kuip. Vlakbodemkuip gedragen door inwendige betonnen constructie. Lichtgeel bakstenen parement, thans voorzien van doorzichtig omhulsel bevestigd met metalen schoren; gemetste onderbouw van ruw bekapte natuursteen. Platte bedaking met afgeronde daklijst waarop bekronende panoramische lantaarn met overkragend tentdak.
Centrale toegang in natuurstenen omlijsting met segmentboog op geblokte pilasters. Bovenaan opschrift (van boven naar onder) "V.M.W./ 1956/ 1998".
Bijhorend woonhuis (nr. 25) aan de zuidwestzijde van het terrein en achterliggende recentere dienstgebouwen met gelijkaardig lichtgeelbakstenen parement.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207 : Mutatieschetsen, Tielt, Afdeling 3, 1960/304.
Atlas Fascikel 2, Hedendaagse architectuur in zuidelijk West-Vlaanderen, Kortrijk, 2002, p. 148-149.
VAN CRAENENBROECK W., Eenheid in verscheidenheid. Watertorens in België, Brussel, 1991, p. 117, 183.

Bron: Callaert G. & Santy P. met medewerking van Boone B., Devooght K. & Moeykens S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Santy, Pieter

Relaties

maakt deel uit van Stedemolenstraat

Stedemolenstraat (Tielt)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.