erfgoedobject

Gesloten hoeve

bouwkundig element
ID: 8692   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/8692

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Gesloten hoeve gelegen op de hoek van de Hasseltkouter. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (pannen), gegroepeerd rondom een gekasseide rechthoekige binnenplaats met mestvaalt. Inrijpoorten ten noorden en oosten, opgenomen in dienstgebouwen. Woonhuis van één bouwlaag en zeven traveeën onder licht gebogen zadeldak (nok parallel met straat); voorgevelordonnantie uit de eerste helft van de 19de eeuw; vernieuwd parement. Beluikte rechthoekige vensters met arduinen bovendorpels en lekdrempels. Rechthoekige deur in vlakke omlijsting van arduin. Daklijst op houten daklijstbalkjes. Verankerde achtergevel met armpomp en rechthoekige muuropeningen onder houten lateien.

Aanpalend dwarsschuurtje met rechthoekige inrijpoort. Noordelijke dwarsschuur met twee grote inrijpoorten onder houten lateien. Ten zuiden, oude stalvleugel met klimmende dakkapel boven traditionele zandstenen korfboogdeur met hartmotief in de sleutel (18de eeuw). Zandsteenblokken rechts ernaast wijzen op vroegere kozijnconstructie links ernaast, vroeger houten kozijnraam vergroot tot venster, rechthoekige deur met zandstenen stijlen onder houten latei (mogelijk hergebruikte elementen?). Ten westen, lage stalvleugel met rechthoekige muuropeningen onder houten lateien (19de eeuw) en nieuwe bouw ten noorden.


Bron     : D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N1 (A-G), Brussel - Gent.
Auteurs :  d'Huyvetter, Clio, de Longie, Bea, Eeman, Michèle
Datum  : 1978


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/8692 (Geraadpleegd op 27-05-2020)