erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID
86942
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86942

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Hoeve gelegen langsheen de Moordhoekstraat en toegankelijk via erfoprit vanaf de kasseistrook van het voormalige 18de-eeuwse tracé van de steenweg.
De site klimt minimaal op tot de tweede helft van de 18de eeuw, confer drie losstaande volumes weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778). Het primitief kadasterplan toont de hoeve, gelegen in het zogenaamde "Reeuw strooy", met twee haakse vleugels ten noordwesten, twee bijgebouwen centraal en bakhuisje ten zuidwesten van het erf. De toenmalige eigenaar is Ines Pycke de Peteghem, behorend tot de familie die later ook de hoeve "Gruuthuse" in eigendom zal hebben (confer nummer 16). Het kadaster registreert in 1946 de sloop van enkele bijgebouwen die vervangen worden.

Oprit met losse verharding naar onverhard erf met grasperken. Langsheen de Moordhoekstraat afgescheiden door haag; dubbele toegang gemarkeerd door betonnen pijlers met enerzijds geschilderd ijzeren hek en anderzijds buisleuninghek.
Hoeve met losstaande verankerde bakstenen bestanddelen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Centraal op het erf, eenlagig boerenhuis van acht traveeën. Natuurstenen onderdorpels. Getoogde muuropeningen onder strek; nieuw houtwerk; luiken. Lage aanbouw onder pannen lessenaarsdak aan zuidzijde.
Aan westzijde, langsheen de Moordhoekstraat, stalvleugel onder zadeldak met verspringende nok (deels golfplaten). Houten laadddeurtje in noordzijgevel; gedichte kleine openingen in zuidzijgevel. Aan noordzijde, haakse schuurstalvleugel onder overkragende bedaking (nok loodrecht op Moordhoekstraat). Dwarsschuur met onder meer metalen schuifpoorten, getoogde deurtjes en venstertjes en laadvenster onder haakse bedaking. Recentere noordelijke aanbouw over de hele breedte.
Ten zuidwesten van het erf, bakhuisje met ovenhokje, uitgebreid met stalletje aan westzijde; muuropeningen onder strek.
Aan oost- en zuidoostzijde, recente nutsgebouwen, waaronder open loods.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207 : Mutatieschetsen, Tielt, Afdeling 3, 1947/37.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Het woonhuis is vervangen door nieuwbouw. Het bakhuisje is gesloopt. 

  • Geoportaal Onroerend Erfgoed, Orthofoto's 2005-2007, 2012, Wakkensesteenweg 51, Tielt [online], http://geo.onroerenderfgoed.be (geraadpleegd op 9 september 2022). 
  • Informatie verkregen van de stad Tielt (22 augustus 2022).
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoeve [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86942 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.