erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID: 86960   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86960

Juridische gevolgen

Beschrijving

* Woestijnbosstraat nr. 4. Hoeve gelegen recht tegenover de *Poelbergmolen (cf. z.nr.), opgenomen in het dorpsgezicht "Omgeving van de Poelbergmolen", beschermd bij M.B. van 23/07/1993, en in de ankerplaats "Poelbergmolen" opgenomen in de Landschapsatlas.

Historiek.
De hoeve klimt minimaal op tot de tweede helft van de 18de eeuw, cf. op de Ferrariskaart (1770-1778) worden ten noorden van de "Poelberghe Meulen" drie losstaande volumes weergegeven met moestuin ten noordwesten en toegang vanaf de Mankemerriestraat via een dreef aan de westzijde. De weg langsheen de hoeve is dan nog niet rechtgetrokken.
Zelfde configuratie op het primitief kadasterplan (ca. 1830) wanneer de hoeve in eigendom is van C. Goemaere. In de loop van de 19de eeuw wordt de hoeve aangekocht door de familie Mulle de Terschueren.
In 1893-1894 laat Emiel Mulle de Terschueren het woonhuis uitbreiden aan de westzijde en de schuur- en stalvleugel vergroten. Ten zuidoosten van het erf wordt een stoomgraanmolen gebouwd.
In 1945 laat de toenmalige eigenares Emilia Mulle de Terschueren een bijgebouw ten noordwesten van het woonhuis optrekken en de bestaande bijgebouwen en de maalderij vergroten.
In de jaren 1990 worden o.m. een nieuwe varkensstal en een loods met mestkelder gebouwd, waarrond later een groenscherm wordt opgetrokken.

Beschrijving.
Toegang tot het onverharde, grotendeels omhaagde erf met grasperken via ijzeren hek tussen overhoeks geplaatste bakstenen pijlers met geprofileerde lijst en piramidale bekroning; rechterpijler met segmentboogkapelletje in zwartbakstenen omlijsting.
Losstaande verankerde bakstenen bestanddelen onder zadeldak met Vlaamse pannen.
Ten westen van het erf, eenlagig witgekalkt woonhuis met gepekte plint van zeven travee├źn onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; zwarte Vlaamse pannen). Betegelde onderdorpels. Getoogde muuropeningen onder ongeschilderde strekken; geschilderde T-ramen. Verdwenen luiken. Gecementeerde oostzijgevel. Aan oostzijde, witgekalkte lagere aanbouw onder lessenaardak; aan westzijde, aangebouwde bakstenen stal.
Ten noorden van het erf, parallel met het woonhuis, bakstenen stalvleugel met o.m. grote geschoorde dakoverstek aan erfzijde en staldeurtjes met luikjes; oostzijgevel met laaddeurtje en nieuwe metalen schuifpoort. Lagere recente aanbouw aan noordzijde over de hele breedte. Aan westzijde, vermoedelijk ouder eenlagig woonhuis van twee travee├źn onder hogere nok; segmentboogopeningen.
Ten oosten van het erf, haakse dwarsschuur met o.m. rechthoekige poort en lage segmentboogpoorten; in zuidgevel jaartalsteen "1900" en laaddeurtje. Aan oostzijde, recentere aanbouwen (o.m. loods) waardoor integratie van eind 19de-eeuwse maalderij, een bakstenen gebouw onder pannen schilddak met verspringende nok; segmentboogvenster en nieuwe poort.
Ten zuidwesten van het erf, half ondergrondse begroeide gemetselde aardappelkelder.

ARCHIEF R-O WEST-VLAANDEREN - ONROEREND ERFGOED, Archiefnrs. W/00533, Levend Archief en Fotoarchief.
AROHM - MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, Landschapsatlas, 2001, OC GIS-Vlaanderen.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207 : Mutatieschetsen, Tielt, Afdeling 3, 1894/15, 1945/59.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 212 : Kadastrale legger, Tielt, Afdeling 3, artikels 237, 1737.


Bron     : Callaert G. & Santy P. met medewerking van Boone B., Devooght K. & Moeykens S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Santy, Pieter


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86960 (Geraadpleegd op 04-07-2020)