Kasseiweg Kanegem-Aarsele

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Tielt
Deelgemeente Aarsele
Straat Neringenstraat
Locatie Neringenstraat zonder nummer, Tielt (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Tielt (adrescontroles: 08-06-2007 - 08-06-2007).
  • Inventarisatie Tielt (geografische inventarisatie: 03-01-2006 - 31-12-2006).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kasseiweg Kanegem-Aarsele

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Kasseiweg Kanegem-Aarsele

Deze bescherming is geldig sinds 30-05-2000.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kasseiweg Kanegem-Aarsele. Landelijke verbindingsweg tussen de dorpskernen van Kanegem en Aarsele. Circa 2 km lange rechte weg, die de vallei van de Neringbeek doorsnijdt, op grondgebied van Kanegem en Aarsele. Loopt binnen de Aarseelse dorpskom verder in een stuk van de Jules Van Ooststraat.

Historiek

Een ouder traject dat de dorpskernen van Kanegem en Aarsele verbond liep in een aanzienlijke omweg langs de huidige Aarselekapellestraat en Oude Gentweg. In 1856 wordt een kortere verbinding aangelegd, grosso modo op tracé van een 18de-eeuwse voetweg die wordt rechtgetrokken, verbreed en verhard met rechthoekige porfieren straatstenen uit Quenast. De plannen werden opgemaakt door P.C. Popp, conducteur van Bruggen en Wegen. De kasseiweg is onderdeel van een groter traject over verschillende gemeentes: de steenweg van Ruiselede naar Wakken. Kort na de aanleg wordt door de "Besturende Commissie van de steenweg van Ruysselede naar Wacken" barrièrerechten geheven op de nieuwe verbindingsweg. Deze worden in de jaren 1870 afgeschaft, en de onderhoudslast overgedragen op het lokaal bestuur. In 1890-1891 ondergaat de weg herstellingen. In 1921-1923 wordt de weg na oorlogsschade opnieuw hersteld.

Beschrijving

Kasseiweg van circa 2 km lang, met aflopende bermen en langsgrachten, omzoomd met boompjes; wegzate in tonrondte aangelegd; aan westzijde voorzien van geasfalteerde strook voor fietsers, op de vroegere 'zomerweg', een verbrede berm die bij droog weer geschikt was voor fietser, paard en kar. Wegdek opgebouwd uit rechthoekige porfieren formaatstenen in halfsteensverband met opsluiting door middel van verbandstenen en de grote 'Zweedse' porfierkei als boordsteen. De halfdoorlatende verharding is specifiek voor wegen die een valleigebied doorsnijden.

  • Archief R-0 West-Vlaanderen - Onroerend Erfgoed, Archiefnummers W/01636 en DW002117.
  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Aarsele, 1857/2.
  • BRAET A. 2005: Aarsele, in: HOLLEVOET F., Als straten gaan... praten, Tielt, 56.

Bron: Callaert G. & Santy P. met medewerking van Boone B., Devooght K. & Moeykens S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Santy, Pieter

Datum tekst: 2007

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Neringenstraat (Aarsele)

Neringenstraat (Tielt)

is gerelateerd aan Kasseiweg Kanegem-Aarsele

Neringenstraat zonder nummer, Tielt (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.